ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ: Ιστορική αναδρομή στα διακριτικά σήματα του βαθμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Army Aviator

Το σημερινό ποστ, είναι ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο Armynow.net στις 23 Αυγούστου 2017 με τον ίδιο τίτλο.

Η Έρευνα, κείμενο για τον Σ.Ξ. και την Π.Α., έγινε από τον φίλο Γεώργιο Τασιά
ενώ η Έρευνα για το Π.Ν. και τα σχέδια διακριτικών, από τον Νικόλαο Πάνο.

Με τον Γεώργιο Τασιά, το ιστολόγιο έχει συνεργασθεί και στο παρελθόν, όταν μας έστειλε και δημοσιεύσαμε την έρευνά του για την Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1916 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ασπίς: κυκλοτερές αμυντήριον όπλον.

Ασπίζω: υπερασπίζω, βοηθώ.

Ασπιστές: οι δια ασπίδος οπλισμένοι πολεμιστές.

Υπασπισταί: οι φέροντες ασπίδα, οπλοφόροι, θεράποντες. Στον Μακεδονικό στρατό αποτελούσαν διακεκριμένο σώμα. Το συνθετικό «υπό» εδώ δηλώνει το επικαλυμμένο ή περιβεβλημένο υπό τινός πράγματος.

Ανθυπασπιστής: αντί-υπασπιστής. Η πρόθεση «αντί» ενδεχομένως να τίθεται σε αυτήν την λέξη για να τονίσει την ομοιότητα ως προς το πρότυπο.

Ο ανθυπασπιστής στην στρατιωτική ιεραρχία κατέχει θέση ενδιάμεση μεταξύ των βαθμών των υπαξιωματικών και των αξιωματικών.

Ο όρος ανθυπασπιστής, απαντάται για πρώτη φορά στο στρατιωτικό βαθμολόγιο του «…κατά Γήν Στρατού» το 1833.[1]

Ο βαθμός του ανθυπασπιστή στην στρατιωτική ιεραρχία κατέχει θέση ενδιάμεση μεταξύ των βαθμών των υπαξιωματικών και των αξιωματικών.

‘Εως το 1968, έτος κατά το οποίον ορίστηκε ως κοινή ονομασία [2] για όλους τους κλάδους των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων,[3] αυτή η ενδιάμεση και ομόλογη βαθμολογική κατάσταση για τους στρατιωτικούς του Π. Ναυτικού [4] και της Π. Αεροπορίας [5], ονομαζόταν Αρχικελευστής και Αρχισμηνίας αντιστοίχως.

Οι ανθυπασπιστές, ως στρατιωτικοί αυτής της βαθμολογικής κατάστασης, γίνεται αντιληπτό από τους ορισμούς των κανονισμών και από τον Ν. 268/68, εν λογίζονται ούτε ως υπαξιωματικοί, αλλά ούτε και ως αξιωματικοί.

Οι σύγχρονοι κανονισμοί στολών (σε έντυπη και ψηφιακή –σήμερα– μορφή) συμπεριλαμβάνουν τις περιγραφές των διακριτικών και των στολών όλων των βαθμών [6] (αξ/κών, ανθ/στών, υπαξ/κών και οπλιτών). Στο παρελθόν όμως, οι περιγραφές των διακριτικών και των στολών των ανθυπασπιστών του Στρατού Ξηράς (εφ’ εξής Σ.Ξ.), συμπεριλαμβάνονταν στους κανονισμούς στολών των αξιωματικών (π.χ. «Κανονισμός στολής των αξιωματικών και ανθυπασπιστών»).

Για το Ναυτικό (Β.Ν.) και την Αεροπορία (Ε.Β.Α.), δεν ίσχυε το ίδιο, όπου τα διακριτικά και οι στολές των Αρχικελευστών και των Αρχισμηνιών, περιγράφονταν μαζί με των υπαξιωματικών (π.χ. «Στολές Αρχικελευστών, Κελευστών, Υποκελευστών»).

Ποια ήταν η μορφή των σχετικών διακριτικών στην αρχή του 20ου αι. και ποια η εξέλιξή τους για να καταλήξουμε στα σημερινά σε χρήση διακριτικά;

Από το 1833 οι στολές των ανθυπασπιστών (Σ.Ξ), ήσαν πανομοιότυπες με εκείνες των αξιωματικών.

Το 1908 ο Σ.Ξ., υιοθέτησε τις χακί στολές [7]. Το πρωτοφανές σύστημα διακριτικών βαθμού που υιοθετήθηκε κατά την ιστορική περίοδο (1908-1910), είχε ως μορφολογική αφετηρία τα επώμια των ανθυπασπιστών. (Βλέπε στην παραπάνω εικόνα, τον α/α 1 του Σ.Ξ.)

Έκτοτε, η κατάσταση ήταν σταθερή και ξεκάθαρη για τα διακριτικά και τις στολές του Σ.Ξ., οπότε οι Ανθυπασπιστές έφεραν στολή αξιωματικού με επωμίδες όπως των κατωτέρων αξ/κών χωρίς κανένα άλλο διακριτικό επί αυτών. (Βλέπε στην παραπάνω εικόνα, τους α/α 8,9 του Σ.Ξ.)

Από το 1942, στον Σ.Ξ. (τότε Β.Ε.Σ.Μ.Α.) στην Μέση Ανατολή χορηγήθηκαν στολές από τον Βρετανικό Στρατό πού ήσαν κοινές για όλους (αξ/κούς, υπαξ/κούς και οπλίτες). Εύλογα προέκυψε πρόβλημα διάκρισης για τους Ανθυπασπιστές ελλείψει ιδίου διακριτικού εμβλήματος βαθμού. Ως πρόχειρη λύση διάκρισής τους, ορίστηκε οι Ανθυπασπιστές να προσθέσουν στον διαμήκη άξονα των επωμίων τους ταινία (όπως αυτήν που ήταν σε χρήση για τα διακριτικά των υπαξιωματικών του Βρετανικού Στρατού). (Βλέπε στην παραπάνω εικόνα, τους α/α 15,16 του Σ.Ξ.).

Με αυτό τον τρόπο έγινε εμφανής διάκριση, ενώ παράλληλα αποτελούσε υπόμνηση του σκληρού επωμίου των στολών Υπ. Αριθ.2 («…με την χρυσή ταινία άνευ αστέρος»).
Αυτό το διακριτικό έφτασε να χρησιμοποιείται έως και το 1968 με διαφοροποίηση στο υλικό κατασκευής του. (Βλέπε στην παραπάνω εικόνα, τον α/α 18 του Σ.Ξ.).

Το 1968, επιλέχθηκε νέο διακριτικό (Βλέπε στην παραπάνω εικόνα, τους α/α 19 και 20 του Σ.Ξ.), για να φέρεται επί των επωμίων, το οποίο όμως, έμελλε να τροποποιηθεί πολύ σύντομα παραχωρώντας την θέση του στο σημερινό γνωστό μεταλλικό διακριτικό(Βλέπε στην παραπάνω εικόνα, τους α/α 21 και 22 του Σ.Ξ.),  το οποίο είναι αισθητικά και μορφολογικά συγγενές με τα διακριτικά των Αρχικελευστών και των Αρχισμηνιών. (Βλέπε στην παραπάνω εικόνα, τους α/α 7 για το Π.Ν και 1 για την Π.Α.).

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

[1] Junker-Adjutant (Φ.Ε.Κ. Αρ.5, 1833)

[2] Νόμο Ν. 268/68  (Φ.Ε.Κ. Αρ.13 Τ.Α΄ Περί ιεραρχίας, προαγωγών και άλλων τινών διατάξεων των μονίμων Υπαξιωματικών και Ανθυπασπιστών των Ενόπλων Δυνάμεων. )

[3] Οι ισόβαθμοι των ανθυπασπιστών του Λιμενικού Σώματος στα άλλα δύο  Σώματα Ασφαλείας, της Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικού Σώματος, ονομάζονται ανθυπαστυνόμοι και πυρονόμοι αντιστοίχως.

[4] Βασιλικό Ναυτικό (1833-1924 και 1935-1973) και Πολεμικό Ναυτικό (1924-1935 και 1973- )

[5] Πολεμική Αεροπορία (1930-1935 και 1973- ) και Ελληνική Βασιλική Αεροπορία [Ε.Β.Α.] (1935-1973)

[6] Για πρώτη φορά, έγινε αυτό το 1932 στον Κανονισμό Στολών της Πολεμικής Αεροπορίας και, το 1939, ακολούθησε ο αντίστοιχος του Βασιλικού Ναυτικού.

[7] Βρετανοί είχαν πρωτοφορέσει στολές από ελαφρύ χακί ντρίλινο ύφασμα στην Ινδία και στην Αφρική από την εποχή της Ινδικής Ανταρσίας του 1857. Το 1902 υιοθετήθηκε μία βαθύτερη απόχρωση χακί για τις στολές εκστρατείας που προβλέπονταν για υπηρεσία εντός των βρετανικών νησιών. Ο όρος «χακί, προέρχεται από την Ινδική διάλεκτο Urdu όπου Χακ (khak) σημαίνει σκονισμένος.

 

 

Comments
One Response to “ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ: Ιστορική αναδρομή στα διακριτικά σήματα του βαθμού.”

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

 • ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2009.

  Δεκέμβριος 2009

  Νοέμβριος 2009

  FOD 2009_11

  Οκτώβριος 2009

  HUMAN FACTOR

  Σεπτέμβριος 2009

  DAZZLERS 1

  Αύγουστος 2009

  dynamic rollover poster greeka

  ΙΟΥΛΙΟΣ 2009

  ΕΙΣΑΙ ΤΟΣΟ ΧΑΖΟΣ ΟΣΟ ΦΑΙΝΕΣΑΙ..!!!

  ΕΙΣΑΙ ΤΟΣΟ ΧΑΖΟΣ ΟΣΟ ΦΑΙΝΕΣΑΙ..!!!

  ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

  ΜΑΪΟΣ 2009

  ΚΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

  ΚΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

  Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ 12.

  Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ 12.

  ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

  T/R+TREE = TROUBLE !

  T/R+TREE = TROUBLE !

  ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2013.

  Ιανουάριος 2013

  Χωρίς τίτλο

  Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2013

  ΠΟΣΤΕΡ ΦΕΒ 2013

  Hires εδώ

  Μάρτιος 2013

  Χωρίς τίτλο2

  Hires εδώ

  Απρίλιος 2013

  Χωρίς τίτλο

  Hires εδώ

  Μάϊος 2013

  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΕΓΓΑΛΙΚΩΝ002

  Hires εδώ

  Ιούνιος 2013

  Χωρίς τίτλο

  Hires εδώ

  Ιούλιος 2013

  Χωρίς τίτλο2Hires εδώ

  Αύγουστος 2013

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Σεπτέμβριος 2013

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Οκτώβριος 2013

  cf87cf89cf81ceafcf82-cf84ceafcf84cebbcebf2Hires εδώ

  Νοέμβριος 2013

  Χωρίς τίτλο2Hires εδώ

  Δεκέμβριος 2013

  Χωρίς τίτλο1Hires εδώ

 • ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2010.

  Δεκέμβριος 2010


  Νοέμβριος 2010


  Οκτώβριος 2010

  Σεπτέμβριος 2010

  Αύγουστος 2010

  Ιούλιος 2010

  Ιούνιος 2010


  Μάϊος 2010

  Απρίλιος 2010

  Μάρτιος 2010

  Φεβρουάριος 2010

  Ιανουάριος 2010


  ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2014.

  Ιανουάριος 2014

  Poster_2014-01Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2014

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Μάρτιος 2014

  Χωρίς τίτλο1Hires εδώ

  Απρίλιος 2014

  Χωρίς τίτλο3Hires εδώ

  Μάϊος 2014

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Ιούνιος 2014

  Hires εδώ

  Ιούλιος 2014

  Χωρίς τίτλο2Hires εδώ

  Αύγουστος 2014

  Hires εδώ

  Σεπτέμβριος 2014

  Hires εδώ

  Οκτώβριος 2014

  ΠΟΣΤΕΡ ΟΚΤ

  Hires εδώ

  Νοέμβριος 2014

  Hires εδώ

  Δεκέμβριος 2014

  Poster_2014-12

 • ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2011.

  Δεκέμβριος 2011

  HiRes εδώ

  Νοέμβριος 2011

  HiRes εδώ

  Οκτώβριος 2011

  HiRes εδώ

  Σεπτέμβριος 2011

  HiRes εδώ

  Αύγουστος 2011

  HiRes εδώ

  Ιούλιος 2011

  HiRes εδώ

  Ιούνιος 2011

  HiRes εδώ

  Μάϊος 2011

  HiRes εδώ

  Απρίλιος 2011

  HiRes εδώ

  Μάρτιος 2011

  HiRes εδώ

  Φεβρουάριος 2011

  HiRes εδώ

  Ιανουάριος 2011

  HiRes εδώ

  ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2015.

  Ιανουάριος 2015

  2015-1 ΠΟΣΤΕΡ1Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2015

  2015-2 POSTERHires εδώ

  Μάρτιος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Απρίλιος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Μάϊος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Ιούνιος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Ιούλιος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Αύγουστος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Σεπτέμβριος 2015

  8415961Hires εδώ

  Νοέμβριος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Δεκέμβριος 2015

  keep-calm-and-have-a-safe-flight-45Hires εδώ

 • ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2012.

  Δεκέμβριος 2012

  Hires εδώ

  Νοέμβριος 2012

  Hires εδώ

  Οκτώβριος 2012

  Hires εδώ

  Σεπτέμβριος 2012

  Hires εδώ

  Αύγουστος 2012

  Hires εδώ

  Ιούλιος 2012

  Hires εδώ

  Ιούνιος 2012

  Hires εδώ

  Μάιος 2012

  Hires εδώ

  Απρίλιος 2012

  Hires εδώ

  Μάρτιος 2012

  Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2012

  Hires εδώ

  Ιανουάριος 2012

  HiRes εδώ

  ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2016.

  Ιανουάριος 2016

  Poster_2016-1Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2016

  2016-2 POSTERHires εδώ

Αρέσει σε %d bloggers: