ΕΙΔΗ ΝΕΦΩΝ.

Από το πολύ καλό ιστολόγιο The Weather Wizard

Πόσο μονότονος θα φάνταζε άραγε ένας μπλε ουρανός χωρίς σύννεφα; Δίχως αμφιβολία, τα σύννεφα αποτελούν ένα από τα αγαπήμενα θέματα όσων ασχολούνται με τον καιρό. Αποτελούν ένα όμορφο θέαμα από αισθητικής πλευράς, προσδίδοντας επιπλέον ενδιαφέρον στην παρατήρηση της ατμόσφαιρας. Δίχως την παρουσία τους άλλωστε δεν είναι δυνατόν να υπάρξει υετός, είτε με την μορφή χιονιού, είτε με την μορφή βροχής.

 Η ποικιλομορφία που χαρακτηρίζει τα σύννεφα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ανεξάντλητη. Ορισμένα από αυτά παρατηρούνται μόνο σε μεγάλα ύψη, ενώ άλλα “αγγίζουν” το έδαφος. Μπορεί να είναι “παχιά” ή “λεπτά”, μεγάλα ή μικρά. Για την επιβολή μιας τάξης επάνω σε αυτή την ποικιλία μορφών, τα σύννεφα κατηγοριοποιούνται σήμερα σε δέκα (10) βασικούς τύπους.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Η πρώτη επίσημη αναγνώριση και κατηγοριοποίηση νεφών χρονολογείται στις αρχές του 19ου αιώνα. Ο Γάλλος Φυσικός Lammarck θεωρείται ο εμπνευστής του πρώτου συστήματος κατηγοριοποίησης νεφών (1802), με το “έργο” του ωστόσο να μην λαμβάνει την ανάλογη ανταπόκριση. Ένα χρόνο μετά τον Lammarck, ο Άγγλος Φυσικός Luke Howard πρότεινε ένα σύστημα κατηγοριοποίησης νεφών (1803) το οποίο έτυχε μεγαλύτερης και ευρύτερης αποδοχής. Η βασική καινοτομία του συστήματος του Howard ήταν η χρήση λέξεων λατινικής προέλευσης για την περιγραφή των νεφών όπως αυτά παρατηρούνται από το έδαφος. Στο σύστημα του Howard υπήρχαν τέσσερις (4) βασικοί τύποι νεφών: (α) τα stratus, νέφη με οριζόντια ανάπτυξη, (β) τα cumulus, νέφη με κατακόρυφη ανάπτυξη, (γ) τα cirrus, νέφη με “ινοειδή” μορφή, και (δ) τα nimbus, τα βροχοφόρα νέφη. Ο χαρακτηρισμός όλων των νεφών μπορούσε να πραγματοποιηθεί συνδυάζοντας τους παραπάνω βασικούς τύπους. Για παράδειγμα, ένα nimbostratus αντιστοιχούσε σε στρωματόμορφο σύννεφο βροχής, ενώ ένα cumulonimbus αντιστοιχούσε σε σύννεφο βροχής με εμφανή κατακόρυφη ανάπτυξη.

Το 1887, οι Abercromby και Hildebrandson επέκτειναν το αρχικό σύστημα κατηγοριοποίησης του Howard και δημοσιεύσαν το σύστημα κατηγοριοποίησης που χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα, με μικρές μόνο μεταβολές. Σύμφωνα με αυτό το σύστημα, υπάρχουν δέκα (10) κύριες μορφές νεφών που κατηγοριοποιούνται σε τέσσερα (4) βασικά γένη. Τα γένη ορίζονται με βάση το ύψος της βάσης των νεφών, οπότε υπάρχουν τα ανώτερα, τα μέσα, και τα κατώτερα νέφη. Το τέταρτο γένος περιλαμβάνει νέφη τα οποία χαρακτηρίζονται περισσότερο για την κατακόρυφη παρά για την οριζόντια τους ανάπτυξη.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΝΕΦΩΝ

Η καθιεριώμενη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Μετεωρολογίας (ΠΟΜ) ταξινόμηση των χαρακτηριστικών μορφών νεφών σε γένη έχει ως εξής:

(Α) Ανώτερα Νέφη

Στα μεγάλα και μεσσαία γεωγραφικά πλάτη ο σχηματισμός των ανώτερων νεφών λαμβάνει συνήθως χώρα από τα 6km και πάνω. Σε αυτά τα υψόμετρα ο ατμοσφαιρικός αέρας είναι αρκετά ψυχρός και ξηρός, οπότε τα ανώτερα νέφη αποτελούνται σχεδόν εξ’ολοκλήρου από παγοκρύσταλλους και είναι επίσης σχετικά “λεπτά”. Τα ανώτερα νέφη εμφανίζονται συνήθως λευκά, με εξαίρεση κατά την ανατολή και τη δύση του ηλίου, όταν και μπορούν να εμφανιστούν με κοκκινωπές αποχρώσεις (εξαιτίας της ανάκλασης στην κάτω επιφάνεια τους εκείνων των μηκών κύματος του φωτός -χρώματα- που δεν σκεδάζονται, δηλ. κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο). Στο γένος των ανώτερων νεφών απαντώνται οι εξής τύποι:

Α1. Θύσανοι (Cirrus, Ci)

Τα cirrus αποτελούν τον πιο κοινό τύπο ανώτερων νεφών. Παρουσιάζονται με την μορφή ινών ή νημάτων και μπορούν να είναι ευθέα ή ανάμωλα κεκαμμένα ή περιέργα πλεγμένα. Πολλές φορές, τα άκρα των cirrus εμφανίζονται να έχουν μορφή αγκίστρου ή τουλίπας.

Τα cirrus κινούνται συνήθως στον ουρανό από δυτικά προς ανατολικά, υποδεικνύοντας τη διεύθυνση του ανέμου στο ύψος όπου παρατηρούνται. Η παρουσία τους στην ατμόσφαιρα είναι συνήθως συνώνυμη της καλοκαιρίας.

Α2. Θυσανοσωρείτες (Cirrocumulus, Cc)

Τα cirrocumulus, τα οποία απαντώνται λιγότερα συχνά από τα cirrus, παρουσιάζονται με την μορφή μικρών, στρογγυλόμορφων στρωμάτων περισσότερο ή λιγότερο εκτεταμμένων. Εμφανίζονται είτε μεμονωμένα, είτε σχηματίζοντας μεγάλες σειρές. Στη δεύτερη περίπτωση, η εμφάνιση των cirrocumulus δίνει την αίσθηση της παρουσίας ενός ελαφρού κυματισμού, σε αντίθεση με την πιο “απαλή” όψη των cirrus. Τα cirrocumulus σπάνια καλύπτουν μεγάλο μέρος του ουράνιου θόλου. Παρατηρούνται συχνότερα κατά τη διάρκεια του χειμώνα και συνδέονται με καλό, αλλά ψυχρό καιρό.

Α3. Θυσανοστρώματα (Cirrostratus, Cs)

Τα cirrostratus παρουσιάζονται με την μορφή ενός λευκού πέπλου που καλύπτει σχεδόν το σύνολο του ουράνιου θόλου. Αποτελούνται κυρίως από παγοκρυστάλλους, ενώ το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η δημιουργία του φαινομένου της άλω (ένα “δαχτυλίδι φωτός”) όταν πίσω από αυτά υπάρχει ο ήλιος ή η σελήνη. Η εμφάνιση πυκνών cirrostratus στην ατμόσφαιρα συνδέεται με την προσέγγιση καταιγίδων σε μια περιοχή. Επομένως, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη βροχοπτώσεων ή χιονοπτώσεων εντός 12 ή 24 ωρών, ιδιαίτερα όταν μετά από αυτά εμφανίζονται μέσα νέφη.

(Β) Μέσα Νέφη

Τα μέσα νέφη έχουν βάσεις που εντοπίζονται μεταξύ των 2km και 7km, στα μεσσαία γεωγραφικά πλάτη. Τα νέφη αυτά αποτελούνται κατά κύριο λόγο από υδροσταγονίδια και μόνο εφόσον η θερμοκρασία είναι αρκούντως χαμηλή εμφανίζονται και παγοκρύσταλλοι.

Β1. Υψισωρείτες (Altocumulus, Ac)

Τα altocumulus εμφανίζονται με την μορφή εκτεταμένου λεπτού στρώματος, αποτελούμενα κυρίως από υδροσταγονίδια. Το “πάχος” τους σπάνια ξεπερνάει το 1km. Πολλές φορές παρουσιάζονται με την μορφή επιμήκων και παράλληλων κυλίνδρων που χωρίζονται μεταξύ τους από ευδιάκριτες λωρίδες ουρανού, δημιουργώντας την εντύπωση ενός νεφελώδους πλακόστρωτου. Τα altocumulus ξεχωρίζουν από τα παρόμοια σε όψη cirrocumulus κυρίως λόγω του μεγαλύτερού τους μεγέθους. Η εμφάνιση altostratus στον ουρανό κατά τη διάρκεια ζεστών και υγρών πρωινών του καλοκαιριού, προμηνύει την εκδήλωση καταιγίδων κατά τη διάρκεια του απογεύματος.

Β2. Υψιστρώματα (Altostratus, As)

Τα altostratus παρουσιάζονται σχεδόν πάντα με την μορφή ενός εκτεταμένου γκρίζου στρώματος, του οποίου η πυκνότητα είναι τέτοια ώστε ακόμη και στα πιο λεπτά του μέρη ο ήλιος (ή η σελήνη) να διακρίνεται με αρκετή ασάφεια ως προς τα όρια του. Τα παχύτερα τμήματα των altostratus καλύπουν πλήρως τον ήλιο ή τη σελήνη. Αποτελούνται από νεφοσταγόνες ή παγοκρυστάλλους, ενώ περιέχουν επίσης βροχοσταγόνες και νιφάδες χιονιού (υπό συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη τη θερμοκρασία). Τα altostratus χαρακτηρίζονται ως υετοφόρα νέφη και η παρουσία τους συνδέεται συνήθως με παρατεταμένη βροχόπτωση ή χιονόπτωση.

(Γ) Κατώτερα Νέφη

Τα κατώτερα νέφη έχουν βάσεις που εντοπίζονται κάτω από τα 2km. Αποτελούνται σχεδόν πάντα από υδροσταγονίδια και, όταν η θερμοκρασία το επιτρέπει, παγοκρυστάλλους και νιφάδες χιονιού.

Γ1. Στρώματα (Stratus, St)

Τα stratus είναι νέφη με μορφή γκρίζου στρώματος που συχνά καλύπτουν όλο τον ουρανό. Η βάση τους είναι αρκετά ομοιόμορφη και χαμηλή, ώστε αποκρύπτουν πολλές φορές τις κορυφές χαμηλών λόφων και κτιρίων. Η όψη τους θυμίζει ομίχλη που δεν αγγίζει το έδαφος. Αποτελούνται κυρίως από νεφοσταγόνες και πολύ μικρές βροχοσταγόνες. Κατά κανόνα, τα stratus δε συνδέονται με την εκδήλωση υετού, αν και αρκετές βροχές δίνουν ασθενές ψιλόβροχο.

Γ2. Στρωματομελανίες (Nimbostratus, Ns)

Τα nimbostratus παρουσιάζονται ως εκτεταμένο χαμηλό στρώμα με σκοτεινό γρκρίζο χρώμα και “υγρή” όψη. Συνδέονται με την εκδήλωση λιγότερο ή περισσότερο συνεχόμενης βροχόπτωσης ή χιονόπτωσης. Η βάση τους είναι αρκετά ασαφής και είναι δυνατόν να περιέχουν νεφοσταγόνες, παγοκρυστάλλους, βροχοσταγόνες και νιφάδες χιονιού.

Γ3. Στρωματοσωρείτες (Stratocumulus, Sc)

Τα stratocumulus εμφανίζονται με την μορφή σφαιρικώ ή κυλινδρικών μαζών, συνήθως γκρίζου ή υπόλευκου χρώματος με έντονα σκοτεινά τμήματα. Ανάλογα με τις συνθήκες, οδηγούν σε εκδήλωση βροχής ή χιονιού με ασθενή, κατά κανόνα, ένταση.

(Δ) Νέφη Κατακόρυφης Ανάπτυξης

Στο γένος αυτό κατατάσσονται νέφη τα οποία χαρακτηρίζονται για την εκτεταμένη κατακόρυφη δομή τους. Η βάση των νεφών αυτών μπορεί να ξεκινάει ακόμα και κάτω από τα 2km, ενώ η κορυφή τους μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να φτάσει και τα 10-12km.

Δ1. Σωρείτες (Cumulus, Cu)

Τα cumulus είναι νέφη ανεξάρτητα και πολύ σαφή όρια. Είναι ιδιαίτερα πυκνά και αναπτύσσονται κατακόρυφα με μορφή ανερχόμενων όγκων που το ανώτερο τμήμα τους μοιάζει με κεφαλή κουνουπιδιού. Τα φωτιζόμενα από τον ήλιο τμήματα τους είναι εκθαμβωτικά λευκά, ενώ η βάση τους είναι συνήθως σκοτεινή και σχεδόν οριζόντια. Όταν η κατακόρυφη ανάπτυξη τους είναι μεγάλη, είναι δυνατό να οδηγήσουν σε εκδήλωση όμβρων. Αντίθετα, η παρουσία διάσπαρτων και μικρής κατακόρυφης ανάπτυξης cumulus συνδέεται με την καλοκαιρία (fair weather cumulus).

Δ2. Σωρειτομελανίες (Cumulonimbus, Cb)

Τα cumulonimbus είναι εντυπωσιακά μεμονωμένα νέφη με σημαντική κατακόρυφη ανάπτυξη, τα οποία έχουν συχνά την μορφή βουνών ή πύργων. Ενδεικτικό της μεγάλης κατακόρυφης ανάπτυξης τους είναι το γεγονός πως η κορυφή τους μπορεί να ξεπεράσει σε ύψος τα 12km. Το ανώτερο τμήμα τους είναι συνήθως λείο και σχεδόν πάντα πεπλατυσμένο, εκτεινόμενο πολλές φορές οριζόντια με την μορφή άκμονα. Πρόκειται για καταιγιδοφόρα νέφη που συνοδεύονται από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα τόσο εντός αυτών, όσο και περιμετρικά τους. Εξαιτίας των ισχυρών ανοδικών και καθοδικών κινήσεων που αναπτύσσονται σε ένα cumulonimbus, ευνοείται ο σχηματισμός χαλαζόκοκκων.

Τα παραπάνω αποτελούν μία όσο το δυνατόν περισσότερο συνοπτική παρουσίαση των σημαντικότερων τύπων νεφών. Οι βασικότερες κατηγορίες και γένη νεφών που περιγράφηκαν παρουσιάζονται με συνοπτικό τρόπο στην επόμενη εικόνα.

Υπάρχει και ένα δεύτερο μέρος για τα νέφη που μπορείτε να διαβάσετε εδώ, και αφορά σε πιο ασυνήθιστου τύπου νεφών.

Τελειώνοντας ο Θοδωρής σημειώνει και τη βιβλιογραφία πάνω στην οποία στηρίχθηκαν τα σημειώματά του:

Το συνολικό αφιέρωμα στα νέφη (Μέρος Α και Β) στηρίχθηκε στη βιβλιογραφία: α) Γενική Μετεωρολογία, Σαχσαμάνογλου και Μακρογιάννης, 1998, και β) Meteorology Today, D. Ahrens, 2009. Θα ήθελα να σημειώσω πως πέρα από τους τύπους νεφών που παρουσιάστηκαν (περισσότερο ή λιγότερο κοινοί) στο διπλό αυτό αφιέρωμα, υπάρχει πληθώρα νεφών τα οποία είναι αδύνατο να συμπεριληφθούν όλα σε ένα και μόνο αφιέρωμα. Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν, ο αναγνώστης μπορεί να θεωρήσει πως τα νέφη που παρουσιάστηκαν είναι μία επιλογή αυτών που εμφανίζονται περισσότερο ή λιγότερο συχνά και στη χώρα μας.

Comments
One Response to “ΕΙΔΗ ΝΕΦΩΝ.”
Trackbacks
Check out what others are saying...
 1. […] Σημείωση: Υπάρχουν πολλά είδη νεφών και χωρίζονται σε κατηγορίες,ανάλογα με το ύψος στο οποίο σχηματίζονται, το σχήμα και το πάχος τους. http://www.meteoclub.gr/themata/egkyklopaideia/498-eidh-nefon Μερικά από αυτά είναι οι θύσανοι, τα θυσανοστρώματα, οι θυσανοσωρείτες. Οι σωρείτες, τα στρώματα, οι μελανίες. Οι σωρειτομελανίες, οι στρωματομελανίες, τα φακοειδή, οι υψηλοσωρείτες και οι στρωματοσωρείτες. https://armyaviation.wordpress.com/2012/02/18/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B7-%CE%BD%CE%B5%CF%86%CF%89%CE%B… […]Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

 • ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2009.

  Δεκέμβριος 2009

  Νοέμβριος 2009

  FOD 2009_11

  Οκτώβριος 2009

  HUMAN FACTOR

  Σεπτέμβριος 2009

  DAZZLERS 1

  Αύγουστος 2009

  dynamic rollover poster greeka

  ΙΟΥΛΙΟΣ 2009

  ΕΙΣΑΙ ΤΟΣΟ ΧΑΖΟΣ ΟΣΟ ΦΑΙΝΕΣΑΙ..!!!

  ΕΙΣΑΙ ΤΟΣΟ ΧΑΖΟΣ ΟΣΟ ΦΑΙΝΕΣΑΙ..!!!

  ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

  ΜΑΪΟΣ 2009

  ΚΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

  ΚΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

  Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ 12.

  Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ 12.

  ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

  T/R+TREE = TROUBLE !

  T/R+TREE = TROUBLE !

  ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2013.

  Ιανουάριος 2013

  Χωρίς τίτλο

  Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2013

  ΠΟΣΤΕΡ ΦΕΒ 2013

  Hires εδώ

  Μάρτιος 2013

  Χωρίς τίτλο2

  Hires εδώ

  Απρίλιος 2013

  Χωρίς τίτλο

  Hires εδώ

  Μάϊος 2013

  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΕΓΓΑΛΙΚΩΝ002

  Hires εδώ

  Ιούνιος 2013

  Χωρίς τίτλο

  Hires εδώ

  Ιούλιος 2013

  Χωρίς τίτλο2Hires εδώ

  Αύγουστος 2013

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Σεπτέμβριος 2013

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Οκτώβριος 2013

  cf87cf89cf81ceafcf82-cf84ceafcf84cebbcebf2Hires εδώ

  Νοέμβριος 2013

  Χωρίς τίτλο2Hires εδώ

  Δεκέμβριος 2013

  Χωρίς τίτλο1Hires εδώ

 • ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2010.

  Δεκέμβριος 2010


  Νοέμβριος 2010


  Οκτώβριος 2010

  Σεπτέμβριος 2010

  Αύγουστος 2010

  Ιούλιος 2010

  Ιούνιος 2010


  Μάϊος 2010

  Απρίλιος 2010

  Μάρτιος 2010

  Φεβρουάριος 2010

  Ιανουάριος 2010


  ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2014.

  Ιανουάριος 2014

  Poster_2014-01Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2014

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Μάρτιος 2014

  Χωρίς τίτλο1Hires εδώ

  Απρίλιος 2014

  Χωρίς τίτλο3Hires εδώ

  Μάϊος 2014

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Ιούνιος 2014

  Hires εδώ

  Ιούλιος 2014

  Χωρίς τίτλο2Hires εδώ

  Αύγουστος 2014

  Hires εδώ

  Σεπτέμβριος 2014

  Hires εδώ

  Οκτώβριος 2014

  ΠΟΣΤΕΡ ΟΚΤ

  Hires εδώ

  Νοέμβριος 2014

  Hires εδώ

  Δεκέμβριος 2014

  Poster_2014-12

 • ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2011.

  Δεκέμβριος 2011

  HiRes εδώ

  Νοέμβριος 2011

  HiRes εδώ

  Οκτώβριος 2011

  HiRes εδώ

  Σεπτέμβριος 2011

  HiRes εδώ

  Αύγουστος 2011

  HiRes εδώ

  Ιούλιος 2011

  HiRes εδώ

  Ιούνιος 2011

  HiRes εδώ

  Μάϊος 2011

  HiRes εδώ

  Απρίλιος 2011

  HiRes εδώ

  Μάρτιος 2011

  HiRes εδώ

  Φεβρουάριος 2011

  HiRes εδώ

  Ιανουάριος 2011

  HiRes εδώ

  ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2015.

  Ιανουάριος 2015

  2015-1 ΠΟΣΤΕΡ1Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2015

  2015-2 POSTERHires εδώ

  Μάρτιος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Απρίλιος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Μάϊος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Ιούνιος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Ιούλιος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Αύγουστος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Σεπτέμβριος 2015

  8415961Hires εδώ

  Νοέμβριος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Δεκέμβριος 2015

  keep-calm-and-have-a-safe-flight-45Hires εδώ

 • ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2012.

  Δεκέμβριος 2012

  Hires εδώ

  Νοέμβριος 2012

  Hires εδώ

  Οκτώβριος 2012

  Hires εδώ

  Σεπτέμβριος 2012

  Hires εδώ

  Αύγουστος 2012

  Hires εδώ

  Ιούλιος 2012

  Hires εδώ

  Ιούνιος 2012

  Hires εδώ

  Μάιος 2012

  Hires εδώ

  Απρίλιος 2012

  Hires εδώ

  Μάρτιος 2012

  Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2012

  Hires εδώ

  Ιανουάριος 2012

  HiRes εδώ

  ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2016.

  Ιανουάριος 2016

  Poster_2016-1Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2016

  2016-2 POSTERHires εδώ

Αρέσει σε %d bloggers: