307 Τεχνικό Συγκρότημα Υποστήριξης Αεροπορικού Υλικού.

Σημείωση Army Aviator

Στις 27, Ιανουαρίου, 2010 αντιγράψαμε και δημοσιεύσαμε, ένα αφιέρωμα με τίτλο Τάγμα Συντηρήσεως Αεροπορικού Υλικού 307 ΤΣΥΑΥ που βρίσκεται στο περιοδικό που βγάζει το ΓΕΣ, με το τίτλο Στρατός και Ενημέρωση, στο τεύχος Απρ-Μαι-Ιουν 2009 και στην ενότητα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.

Σήμερα, με την ευκαιρία που ο Δ. Σαμπάνης βρέθηκε τον Αύγουστο 2014, για μια βδομάδα στο Α/Δ Στεφανοβικείου, έχουμε τη χαρά να σας παρουσιάσουμε την πλέον πρόσφατη ενημέρωση για το 307 ΤΣΥΑΥ (την αποστολή, και το έργο του προσωπικού του Τεχνικού που υποστηρίζει το Όπλο της Αεροπορίας Στρατού).

Γράφει ο Δημήτρης Σαμπάνης

Εικόνα1

 307 Τεχνικό Συγκρότημα Υποστήριξης Αεροπορικού Υλικού. 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εικόνα2

 • Αρχική Ίδρυση του 200 Συνεργείου Επισκευών / Εναερίων Παρατηρητηρίων (ΣΕ/ΕΠΑΡ) τον Μάιο 1956
 • Δημιουργία των 24ου – 25ου Συνεργείο Επισκευών Αεροπορίας Στρατού (ΣΕΑΣ) την 15 Αυγ 1963 και του 23o ΣΕΑΣ το 1971

Εικόνα3

 • Συγκρότηση 307 Τάγματος Συντήρησης : 08 Απρ 1974
 • Αναδιοργάνωση του Τάγματος σε Συγκρότημα : 29 Σεπ 1995
 • Αναδιοργάνωση του 307 ΤΣΥΑΥ με την συγκρότηση και 2ου ΤΕΑΥ : 01 Ιαν 2008

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Εικόνα4

Εκτελεί ενδιάμεση συντήρηση “AVIM” (κατά φάση εκτεταμένη) και εργοστασιακή συντήρηση βάσεως “DEPOT” (γενικές επισκευές – ανακατασκευές) στα Α/Φ-Ε/Π και Μεγάλα Συγκροτήματα αυτών, στους Ραδιοφάρους (NDB – VOR) καθώς και στα MEA (UAVs SPERWER).

Εικόνα8 Εικόνα6

Παρέχει Τεχνική Εκπαίδευση σε Στρατιωτικό και Πολιτικό Προσωπικό σε Αεροπορικές Ειδικότητες και εξειδικεύσεις, καθώς και πρακτική άσκηση σε σπουδαστές ΟΑΕΔ-ΕΠΑΛ και Πολυτεχνικών Σχολών.

Εικόνα9

Συνδράμει με ιπτάμενο προσωπικό στο πτητικό έργο των ΜΑΣ και στις δοκιμαστικές πτήσεις συντήρησης των Α/Φ-Ε/Π.

Εικόνα11

Μελετά και εισηγείται στο ΓΕΣ/ΔΤΧ και στην ΑΣΔΥΣ/ΔΙΣΕ Τεχνικές Οδηγίες Α/Φ-Ε/Π για έγκριση και εφαρμογή.

Τηρεί την τεχνική βιβλιοθήκη αεροπορικού υλικού, η οποία είναι μία από τις βασικές βιβλιοθήκες του Τεχνικού Σώματος.

Εικόνα13

Τηρεί σε ετοιμότητα και εκπέμπει, εφόσον απαιτείται, Κινητές Ομάδες Επισκευών (ΚΟΕ) για την τεχνική υποστήριξη των μέσων των ΜΑΣ.

Συγκροτεί τον ΛΕΑΥ που υποστηρίζει το NDC-GR.

Σε περιόδους επιχειρήσεων, εκτάκτων αναγκών και κρίσεων, εφαρμόζεται το Σχέδιο τεχνικής υποστήριξης (Τ.Ο. τύπου ‘’Β’’), όπου με την μετάπτωση του εργοστασίου σε 24ωρη βάρδια, εκτελούνται :

   α. Συντήρηση Μάχης (Combat Phase Maintenance)

   β. Επισκευές μάχης (Τ.Α.Ζ.ΜΑ. – Ταχεία Αποκατάσταση Ζημιών Μάχης – Battle Damage Repair),μειώνοντας τον όγκο της συντήρησης, με την παράλειψη επουσιωδών εργασιών, επ’ ωφελεία της διαθεσιμότητας, επαυξάνοντας την στο 80-90%, με την άμεση απόδοση για επιχειρησιακή χρήση του μέγιστου αριθμού Α/Φ – Ε/Π.

ΥΠΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Εικόνα14

Είναι Τεχνικό Συγκρότημα, Διοικητικά και Οικονομικά ανεξάρτητο υπαγόμενο στην ΑΣΔΥΣ/ΔΙΣΕ.

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Εικόνα15 Εικόνα16 Εικόνα17 Εικόνα18 Εικόνα19 Εικόνα20 Εικόνα21 Εικόνα22

 

ΣΤΑΔΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (DEPOT )

Χωρίς τίτλο24

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το εργοστάσιο μέσα από επιτυχή πιλοτικά προγράμματα εργοστασιακής συντήρησης αναλαμβάνει έργο πέραν του καθορισμένου, προκειμένου να μειωθεί η ανάθεση έργου σε ιδιωτικούς επισκευαστικούς οίκους εσωτερικού-εξωτερικού και να εξοικονομηθούν χρηματικοί πόροι για την Υπηρεσία.

Στην παρούσα φάση βρίσκονται σε εξέλιξη 22 πιλοτικά προγράμματα, από τα οποία έχουν εγκριθεί τα 10, που από μόνα τους αποφέρουν οικονομικό όφελος 1.728.215 ετησίως.

ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε/Π

Εικόνα26

Κόστος κατασκευής από το 307 ΤΣΥΑΥ 25.000 €

Κόστος εάν εντασσόταν σε πρόγραμμα ΑΕΙ 300.000 €

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε/Π ΑΒ-212 του Π/Ν

Εικόνα28

Κόστος συντήρησης από το 307 ΤΣΥΑΥ 115.000 €

Κόστος συντήρησης εγχώριας βιομηχανίας: 550.000€

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ

Εικόνα29

 • Βελτίωση της επισκευαστικής παραγωγής για την αύξηση διαθεσιμότητας των αεροπορικών μέσων.
 • Ολοκλήρωση ανάπτυξης τοπικού δικτύου Intranet, για την μηχανογραφική παρακολούθηση του εργοστασίου (εφαρμογή Microsoft Project για τον έλεγχο παραγωγής, Κόστος Κύκλου Ζωής – ΚΚΖ Αεροπορικού Υλικού)

Εικόνα30

 • Ομαλή ένταξη και υποστήριξη των νέων Ε/Π NH-90.
 • Ανεξαρτητοποίηση από επισκευαστικούς οίκους εξωτερικού με την ανάληψη πιλοτικών έργων γενικής επισκευής απαρτίων ΕΕ/Π ΑΗ-64Α , Ε/Π CH-47D , Α/Κ UAV.
 • Κατασκευή ειδικών εργαλείων – μικρών ανταλλακτικών σε συνεργασία με τα άλλα ΣΕ.
 • Ολοκλήρωση Εξομοιωτών Πτήσης Ε/Π στα Α/Δ Μεγάρων και Στεφανοβικείου για την ένταξη τους στο πρόγραμμα εκπαίδευσης χειριστών.

Αναδιοργάνωση του 307 ΤΣΥΑΥ σε 307 ΠΕΒΑΥ που θα συμβάλει μεταξύ άλλων :

 • Οργάνωση – Λειτουργία Τμημάτων
 • Αναβάθμιση Τεχνικής Εκπαίδευσης και Συνεργείου Συντήρησης Βάσης.
 • Συγχώνευση – ενοποίηση κοινών επισκευαστικών τμημάτων για την εξοικονόμηση τεχνικού προσωπικού και εξοπλισμού.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Χωρίς τίτλο

Το 307 ΤΣΥΑΥ:

 • Συντηρεί πάνω από 200 πτητικά μέσα, εκτελώντας «ενδιάμεση» και «βαριά» συντήρηση σε 6 τύπους Ε/Π και 2 Α/Φ, συνολικού κόστους περί τα 3 Δις Ευρώ.
 • Υποστηρίζει Πτητικές δραστηριότητες ΜΑΣ – ΣΑΣ, 000 ώρες πτήσης ετησίως.
 • Επιτυγχάνει μέγιστη διαθεσιμότητα Αεροπορικών Μέσων (το 2013 κυμάνθηκε 60-75%, με στόχο-άριστα το 75-80%).
 • Τηρεί απαρέγκλιτα και ευλαβικά τις διαδικασίες στη συντήρηση του Αεροπορικού Υλικού, καθότι στα πτητικά μέσα, το πρώτο λάθος μπορεί να είναι και τελευταίο – μοιραίο.
 • Εξοικονομεί για το Ελληνικό Δημόσιο περί τα 10 εκατ. € ετησίως, με κόστος εργατοώρας επισκευής 25 €, έναντι 75 € και 100 € των οίκων εσωτερικού και εξωτερικού αντίστοιχα και σε συντομότερο χρόνο, αποδεικνύοντας ότι κάθε επένδυση σε προσωπικό και εξοπλισμό στο εργοστάσιο είναι συμφέρουσα και αποδοτική.
 • Έχει αξιολογηθεί από τον Αμερικανικό Στρατό (ACE- Aircraft Condition Evaluation), κατασκευάστριες εταιρείες (Sikorsky – Schweizer) καθώς και το ΠΝ (ΓΕΝ), όπου σε συγχαρητήριες επιστολές εμπειρογνωμόνων, αναφέρεται η εξαιρετική συντήρηση και το άριστο τεχνικό προσωπικό.

 

 

 

ΓΛΩΣΣΑΡΙ

ΣΕΑΣ = ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΤΣΥΑΥ = ΤΑΓΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (μέχρι την 28 Σεπ 1995).

ΤΣΥΑΥ = ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (μετά την 29 Σεπ 1995 και μέχρι σήμερα).

ΤΕΑΥ = ΤΑΓΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΕΑ = ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ.

ΚΟΕ = ΚΙΝΗΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

ΑΣΔΥΣ =Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού

ΔΙΣΕ = Διοίκηση Στρατιωτικών Εργοστασίων

Τ.Ο. = Τεχνική Οδηγία

 

Comments
2 Σχόλια to “307 Τεχνικό Συγκρότημα Υποστήριξης Αεροπορικού Υλικού.”
 1. Ο/Η Φώτης Δονόπουλος λέει:

  Εξαιρετική παρουσίαση, μπράβο Δημήτρη.

Trackbacks
Check out what others are saying...
 1. Ο/Η 307 Τεχνικό ... λέει:

  […] Σημείωση Army Aviator Στις 27, Ιανουαρίου, 2010 αντιγράψαμε και δημοσιεύσαμε, ένα αφιέρωμα με τίτλο Τάγμα Συντηρήσεως Αεροπορικού Υλικού 307 ΤΣΥΑΥ που βρίσκεται στο περιοδικό που βγάζει το ΓΕΣ, με …  […]Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

 • ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2009.

  Δεκέμβριος 2009

  Νοέμβριος 2009

  FOD 2009_11

  Οκτώβριος 2009

  HUMAN FACTOR

  Σεπτέμβριος 2009

  DAZZLERS 1

  Αύγουστος 2009

  dynamic rollover poster greeka

  ΙΟΥΛΙΟΣ 2009

  ΕΙΣΑΙ ΤΟΣΟ ΧΑΖΟΣ ΟΣΟ ΦΑΙΝΕΣΑΙ..!!!

  ΕΙΣΑΙ ΤΟΣΟ ΧΑΖΟΣ ΟΣΟ ΦΑΙΝΕΣΑΙ..!!!

  ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

  ΜΑΪΟΣ 2009

  ΚΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

  ΚΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

  Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ 12.

  Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ 12.

  ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

  T/R+TREE = TROUBLE !

  T/R+TREE = TROUBLE !

  ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2013.

  Ιανουάριος 2013

  Χωρίς τίτλο

  Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2013

  ΠΟΣΤΕΡ ΦΕΒ 2013

  Hires εδώ

  Μάρτιος 2013

  Χωρίς τίτλο2

  Hires εδώ

  Απρίλιος 2013

  Χωρίς τίτλο

  Hires εδώ

  Μάϊος 2013

  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΕΓΓΑΛΙΚΩΝ002

  Hires εδώ

  Ιούνιος 2013

  Χωρίς τίτλο

  Hires εδώ

  Ιούλιος 2013

  Χωρίς τίτλο2Hires εδώ

  Αύγουστος 2013

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Σεπτέμβριος 2013

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Οκτώβριος 2013

  cf87cf89cf81ceafcf82-cf84ceafcf84cebbcebf2Hires εδώ

  Νοέμβριος 2013

  Χωρίς τίτλο2Hires εδώ

  Δεκέμβριος 2013

  Χωρίς τίτλο1Hires εδώ

 • ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2010.

  Δεκέμβριος 2010


  Νοέμβριος 2010


  Οκτώβριος 2010

  Σεπτέμβριος 2010

  Αύγουστος 2010

  Ιούλιος 2010

  Ιούνιος 2010


  Μάϊος 2010

  Απρίλιος 2010

  Μάρτιος 2010

  Φεβρουάριος 2010

  Ιανουάριος 2010


  ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2014.

  Ιανουάριος 2014

  Poster_2014-01Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2014

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Μάρτιος 2014

  Χωρίς τίτλο1Hires εδώ

  Απρίλιος 2014

  Χωρίς τίτλο3Hires εδώ

  Μάϊος 2014

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Ιούνιος 2014

  Hires εδώ

  Ιούλιος 2014

  Χωρίς τίτλο2Hires εδώ

  Αύγουστος 2014

  Hires εδώ

  Σεπτέμβριος 2014

  Hires εδώ

  Οκτώβριος 2014

  ΠΟΣΤΕΡ ΟΚΤ

  Hires εδώ

  Νοέμβριος 2014

  Hires εδώ

  Δεκέμβριος 2014

  Poster_2014-12

 • ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2011.

  Δεκέμβριος 2011

  HiRes εδώ

  Νοέμβριος 2011

  HiRes εδώ

  Οκτώβριος 2011

  HiRes εδώ

  Σεπτέμβριος 2011

  HiRes εδώ

  Αύγουστος 2011

  HiRes εδώ

  Ιούλιος 2011

  HiRes εδώ

  Ιούνιος 2011

  HiRes εδώ

  Μάϊος 2011

  HiRes εδώ

  Απρίλιος 2011

  HiRes εδώ

  Μάρτιος 2011

  HiRes εδώ

  Φεβρουάριος 2011

  HiRes εδώ

  Ιανουάριος 2011

  HiRes εδώ

  ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2015.

  Ιανουάριος 2015

  2015-1 ΠΟΣΤΕΡ1Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2015

  2015-2 POSTERHires εδώ

  Μάρτιος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Απρίλιος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Μάϊος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Ιούνιος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Ιούλιος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Αύγουστος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Σεπτέμβριος 2015

  8415961Hires εδώ

  Νοέμβριος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Δεκέμβριος 2015

  keep-calm-and-have-a-safe-flight-45Hires εδώ

 • ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2012.

  Δεκέμβριος 2012

  Hires εδώ

  Νοέμβριος 2012

  Hires εδώ

  Οκτώβριος 2012

  Hires εδώ

  Σεπτέμβριος 2012

  Hires εδώ

  Αύγουστος 2012

  Hires εδώ

  Ιούλιος 2012

  Hires εδώ

  Ιούνιος 2012

  Hires εδώ

  Μάιος 2012

  Hires εδώ

  Απρίλιος 2012

  Hires εδώ

  Μάρτιος 2012

  Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2012

  Hires εδώ

  Ιανουάριος 2012

  HiRes εδώ

  ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2016.

  Ιανουάριος 2016

  Poster_2016-1Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2016

  2016-2 POSTERHires εδώ

Αρέσει σε %d bloggers: