ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ & ΣΠΙΝΘΗΡΕΣ.

ΑΦΟΡΜΗ για τα σημερινά πήραμε από ένα κείμενο του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΑΙΛΕΟΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ και από ένα άρθρο στο AVIATION DIGEST.

Για να κάνουμε μια εισαγωγή στο σημερινό μας σημείωμα, ας ξεκινήσουμε από την παρακάτω εικόνα.

 Τι μας δείχνει; Έναν ηλεκτρικό σπινθήρα στατικού ηλεκτρισμού, από το δάκτυλό μας στο χερούλι της πόρτας. (η φωτό από το  Physics FTW blog).

Πολλές φορές έχουμε αντιληφθεί τον ηλεκτρισμό τον σπινθήρα αυτό ως τίναγμα, όταν πλησιάζουμε στην πόρτα ενός αυτοκινήτου ή ενός πόμολου πόρτας, ή ως ήχο όταν βγάζουμε ένα μάλλινο πουλόβερ. Σε ξηρές μέρες παρατηρούμε ορισμένες φορές, όταν χτενιζόμαστε, ότι οι τρίχες από τα μαλλιά μας σηκώνονται και κολλάνε στην χτένα. Με την χτένα αυτή πολλές φορές μπορεί να σηκώσουμε και κομμάτια από χαρτιά.

Αστραπές κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας.

Το πιο ωραίο φαινόμενο και παράδειγμα εκκένωσης στατικού ηλεκτρισμού είναι οι αστραπές. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτές δημιουργούνται, είναι οι ίδιες που είναι υπεύθυνες για εκατοντάδες σπινθήρες που είναι δυνατόν να είναι θανατηφόροι και συμβαίνουν ή μπορούν να συμβούν γύρω μας…..
Ευτυχώς δεν μας έχει συμβεί, (γι΄αυτό τα λέμε, για να μην μας συμβεί), αλλά υπάρχουν πολλά περιστατικά που έχουν καεί ολόκληρα Ε/Π, μέσα στο συνεργείο, επειδή υπήρχε διαρροή καυσίμου που ξαφνικά πήρε φωτιά, χωρίς να υπάρχει φλόγα ή σπινθήρας, ή εν λειτουργία συσκευή ραντάρ, εκεί κοντά, αλλά απλά κανείς δεν σκέφτηκε ότι έπρεπε να είχε γειώσει το συντηρούμενο Ε/Π, με τις προβλεπόμενες διατάξεις.
Τέτοιες περιπτώσεις έχουν παρατηρηθεί σε βυτιοφόρα οχήματα, σε οχήματα με πυρομαχικά ακόμη και σε χειρουργεία νοσοκομείων, κυρίως είτε διότι δεν εφαρμόσθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες γειώσεως, είτε διότι οι υπεύθυνοι, δεν είχαν ιδέα το τι μπορεί να συμβείς από τον στατικό ηλεκτρισμό και τις εκκενώσεις του…..
Το να καταλάβουμε λοιπόν, ή να ξαναθυμηθούμε τι είναι οι στατικός ηλεκτρισμός και πώς αυτός δημιουργείται, είναι το παν για αποφύγουμε δυσάρεστες καταστάσεις…

Τι είναι Στατικός Ηλεκτρισμός

Στατικός ηλεκτρισμός δημιουργείται κάθε φορά που δύο ανομοιογενή υλικά έρχονται σε επαφή και στη συνέχεια διαχωρίζονται. Λόγω της μεταξύ τους τριβής ηλεκτρόνια μεταπηδούν από το ένα υλικό στο άλλο, με αποτέλεσμα το υλικό που χάνει ηλεκτρόνια να φορτίζεται θετικά ενώ το άλλο να φορτίζεται αρνητικά. Έτσι δημιουργούνται θετικά και αρνητικά φορτία, παρόλο που το συνολικό φορτίο δεν αλλάζει.
Τα φορτία μετακινούνται μέσα στο υλικό που βρίσκονται, εφόσον το υλικό είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού. Αν όμως το υλικό είναι κακός αγωγός του ηλεκτρισμού, τότε τα φορτία παραμένουν στο υλικό για μεγάλο χρονικό διάστημα ως στατικός ηλεκτρισμός.

Τα συσσωρευμένα φορτία έχουν την τάση να ξαναενωθούν και εάν είναι πολύ ισχυρά δημιουργούν ηλεκτροστατικό σπινθήρα υπερπηδώντας τον αέρα που χωρίζει τα δύο σώματα.
Τα πετρελαιοειδή γενικά έχουν χαμηλή αγωγιμότητα και συσσωρεύουν εύκολα στατικά φορτία και για αυτό υπάρχει πάντα ο κίνδυνος ανάφλεξης από στατικό ηλεκτρισμό.

Στατικός Ηλεκτρισμός στα Καύσιμα

Η δημιουργία του στατικού ηλεκτρισμού

Ο στατικός ηλεκτρισμός παράγεται λόγω της ροής των προϊόντων πετρελαίου μέσα στις σωληνώσεις και τον υπόλοιπο εξοπλισμό. Λόγω της συνεχής επαφής του προϊόντος με τα τοιχώματα του αγωγού το καύσιμο φορτίζεται θετικά, ενώ ο αγωγός φορτίζεται αρνητικά, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα.

Διακίνηση καυσίμων και στατικός ηλεκτρισμός

Τα ηλεκτρικά φορτία που δημιουργούνται είναι τόσο μεγαλύτερα όσο μεγαλύτερη γενικά είναι η τριβή (μεγαλύτερη παροχή, δίοδος του προϊόντος μέσα από στενές σωληνώσεις, φίλτρα, μετρητές, αντλίες, παφλασμός, τυρβώδης ροή, ύπαρξη ξένων σωμάτων πχ. σταγόνες νερού, σκουριά) (βλέπε παραπάνω εικόνα). Τα φορτία συσσωρεύονται τόσο στο καύσιμο όσο και στο περίβλημα (σωληνώσεις, δεξαμενές, βαρέλια, κέλυφος βυτιοφόρων).
Όταν το υγρό ηρεμήσει, το ηλεκτρικό φορτίο του διαρρέει με ρυθμό που εξαρτάται από τη φύση και την αγωγιμότητά του και τελικά γίνεται πάλι ουδέτερο. Ο χρόνος που χρειάζεται για να ξαναγίνει ουδέτερο, ονομάζεται χρόνος ανακουφίσεως. Οι στατικοί σπινθήρες εκδηλώνονται όταν κατά την ροή, ο ρυθμός δημιουργίας στατικών φορτίων είναι μεγαλύτερος από τον ρυθμό διαρροής των φορτίων.
Με τη χρήση γείωσης, το φορτίο στα τοιχώματα των σωληνώσεων ή δεξαμενών απάγεται γρήγορα, αντίθετα το φορτίο στο υγρό παραμένει και απομακρύνεται αργά. Ο ρυθμός αποφόρτισης εξαρτάται από την αγωγιμότητα και τη φύση του καυσίμου.
Γενικά τα καύσιμα με αγωγιμότητα <50 pS/m συσσωρεύουν εύκολα φορτίο και έχουν μεγάλο χρόνο ανακούφισης.
Τα ελαφρύτερα κλάσματα του πετρελαίου (βενζίνες, κηροζίνη, white spirit, αεροπορικά καύσιμα, νάφθα, ντίζελ, λιπαντικά) έχουν μεγαλύτερη τάση να δημιουργούν στατικό ηλεκτρισμό σε σχέση με τα βαρύτερα πετρελαιοειδή (μαζούτ, άσφαλτος, αργό πετρέλαιο).

Κίνδυνος από Στατικό Ηλεκτρισμό

Ο κίνδυνος εκδήλωσης σπινθήρα από στατικό ηλεκτρισμό υπάρχει σε όλα τα στάδια διακίνησης του υγρού καυσίμου. Προκειμένου να εξηγηθεί ο τρόπος δημιουργίας του σπινθήρα, θα εξετασθεί η περίπτωση φόρτωσης ενός βυτιοφόρου αυτοκινήτου.
Κατά την παράδοση καυσίμου σε Β/Φ στον Σταθμό Φόρτωσης Βυτιοφόρων Αυτοκινήτων, το καύσιμο φορτίζεται θετικά ενώ οι σωληνώσεις αρνητικά. Καθώς το προϊόν εισέρχεται στο διαμέρισμα του βυτιοφόρου προκαλείται αρνητική φόρτιση του εσωτερικού τοιχώματος του διαμερίσματος ενώ η εξωτερική του επιφάνεια φορτίζεται θετικά.

Φόρτωση μη γειωμένου Β/Φ

Ας υποθέσουμε ότι το βυτιοφόρο δεν είναι γειωμένο, και η μάνικα πλήρωσης δεν συνδέεται με μεταλλική επαφή με το διαμέρισμα του βυτιοφόρου. Στην περίπτωση αυτή που απεικονίζεται στην παραπάνω εικόνα, υπάρχουν δυο περιοχές που μπορεί να προκληθεί σπινθήρας.
•    Μεταξύ της μάνικας φορτώσεως και της εξωτερικής επιφάνειας του βυτιοφόρου (στόμιο), που είναι θετικά φορτισμένη.
•    Μεταξύ της επιφάνειας του υγρού καυσίμου (θετικά φορτισμένη) και της εσωτερικής επιφάνειας του διαμερίσματος του βυτιοφόρου (αρνητικά φορτισμένη).

Φόρτωση Β/Φ με γείωση

Γειώνοντας το βυτίο και τη μάνικα φορτώσεως (παραπάνω εικόνα) εξαλείφουμε τον κίνδυνο δημιουργίας σπινθήρα στο στόμιο του βυτίου. Παραμένει όμως ο κίνδυνος να εκδηλωθεί σπινθήρας στην περιοχή Β. Με προϊόντα υψηλής τάσης ατμών όπως η βενζίνη, ο κίνδυνος είναι μικρότερος καθώς το μίγμα ατμών στην περιοχή Β γρήγορα γίνεται «πολύ πλούσιο» για να αναφλεχθεί.
Αντίθετα στην περίπτωση που έχουμε αλλαγή φορτίου, με φόρτωση καυσίμου χαμηλής τάσης ατμών (πχ. Ντήζελ) σε διαμερίσματα που προηγουμένως φόρτωσαν καύσιμο χαμηλού σημείου ανάφλεξης (υψηλής τάσης ατμών) (πχ. βενζίνη) υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες να εκδηλωθεί σπινθήρας μέσα σε εκρηκτικό μίγμα καυσίμου-αέρα.
Ανάλογα φαινόμενα στατικού ηλεκτρισμού έχουμε και κατά την πλήρωση των δεξαμενών αποθήκευσης.

Οδηγίες για την Ελαχιστοποίηση των Κινδύνων από Στατικό Ηλεκτρισμό

Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος εμφάνισης φωτιάς ή έκρηξης λόγω στατικού ηλεκτρισμού κατά την διακίνηση πετρελαιοειδών, λαμβάνουμε κατάλληλα μέτρα όπως:
•    Γείωση και σύνδεση του εξοπλισμού (σωλήνες, βυτιοφόρα, δεξαμενές, βαρέλια, βαγόνια) με κατάλληλα συστήματα ηλεκτρικών συνδέσεων και γειώσεων, προκειμένου να ελαχιστοποιούνται οι διαφορές δυναμικού και να απομακρύνονται γρήγορα τα φορτία. Περιοδικοί έλεγχοι για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των γειώσεων-συνδέσεων (αντίσταση <10ohms για τις γειώσεις).
•    Αποφυγή συνθηκών παφλασμού είτε κατά την πλήρωση δεξαμενών είτε κατά την φόρτωση βυτιοφόρων/ βαγονιών. Για να αποφευχθεί ο παφλασμός βυθίζεται ο σωλήνας πλήρωσης μέχρι τον πυθμένα της δεξαμενής (πχ. στη φόρτωση Β/Φ με top loading).
•    Έλεγχος του ρυθμού φορτώσεως. Ειδικά στην αρχή της φόρτωσης η ταχύτητα πρέπει να είναι χαμηλή (γραμμική ταχύτητα στη διατομή <1m/sec), μέχρι να καλυφθεί το στόμιο του σωλήνα πλήρωσης (έτσι αποφεύγεται ο παφλασμός και η δημιουργία λεπτής ομίχλης).
•    Αποφυγή άντλησης προϊόντων που περιέχουν ή αναμειγνύονται με νερό. Το νερό πρέπει να απομακρύνεται από τις δεξαμενές (αποστράγγιση) πριν την άντληση. Κατά την αποστράγγιση των δεξαμενών (διακίνηση μειγμάτων πετρελαιοειδών/ νερού) θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται χαμηλές ταχύτητες ροής.
•    Αποφυγή φόρτωσης των βυτιοφόρων / βαγονιών με αλλαγή φορτίου. Πιο επικίνδυνη είναι η φόρτωση προϊόντων υψηλού σημείου ανάφλεξης και ιξώδους μετά από καύσιμο υψηλής τάσης ατμών, όπως η περίπτωση της φόρτωσης ενδιάμεσων αποσταγμάτων πετρελαίου (πχ. JP-4, Jet-A1, Diesel) μετά από βενζίνες. Εάν μια τέτοια περίπτωση δεν μπορεί να αποφευχθεί :
•    Θα πρέπει να προηγηθεί εξαερισμός των διαμερισμάτων (gas free).
•    Επειδή ο εξαερισμός συνήθως δεν είναι πρακτικός, μπορούν να τηρηθούν χαμηλοί ρυθμοί φόρτωσης (μισές τιμές των μέγιστων επιτρεπτών).
•    Χρήση αγώγιμων μανικών
•    Ο χρόνος για ανακούφιση του καυσίμου όταν αυτό διέρχεται μέσα από φίλτρα, μετρητές κ.α. (πχ. jet fuel) να είναι αρκετός (τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα). Αυτό επιτυγχάνεται είτε με επιμήκυνση του σωλήνα πληρώσεως είτε με την παρεμβολή ενός θαλάμου ανακουφίσεως.
•    Μετά το τέλος της φορτώσεως αφήνεται να περάσει ένα χρονικό διάστημα (1 λεπτό για βυτία, 30 λεπτά στις μεγάλες δεξαμενές) πριν την απομάκρυνση του σωλήνα πλήρωσης ή την πραγματοποίηση δειγματοληψίας ή μέτρησης. Τονίζεται ότι ο εξοπλισμός δειγματοληψίας ή μέτρησης πρέπει να είναι επαρκώς γειωμένος. Ανοιχτά δοχεία που χρησιμοποιούνται σε εξειδικευμένες εργασίες (πχ. προσθήκη προσθέτων, δοχεία για διάφορες χρήσεις σε Β/Φ) πρέπει να είναι μεταλλικά, αντισπινθηρικά (πχ. από αλουμίνιο) και γειωμένα.
•    Φόρτωση καυσίμων σε μεταλλικά δοχεία ή δοχεία εγκεκριμένου τύπου και εφόσον αυτά είναι γειωμένα. Είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιούμε απλά πλαστικά δοχεία για τη μεταφορά καυσίμων (πχ. στα πρατήρια καυσίμων).
•    Το προσωπικό που εμπλέκεται στην διακίνηση των καυσίμων να φορά οπωσδήποτε αντιστατικά Μέσα Ατομικής Προστασίας (γάντια, ρούχα, παπούτσια).
•    Προσθήκη αντιστατικού στο καύσιμο, αυξάνοντας έτσι την αγωγιμότητά του.

ΝΑ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ.

•    Η συγκέντρωση των στατικών ηλεκτρικών φορτίων πάνω σε μία επιφάνεια γίνεται πιο εύκολα τον χειμώνα και έτσι ο κίνδυνος που υπάρχει από τον στατικό ηλεκτρισμό, είναι μεγαλύτερος. Έτσι κατά τον ανεφοδιασμό των ιπτάμενων μέσων, χωρίς γείωση, το καύσιμο που ρέει από την μάνικα, στις δεξαμενές του, μπορεί να αναπτύξει τόσο μεγάλο ηλεκτρικό φορτίο μέχρι του σημείου ο στατικός του ηλεκτρισμός να κάνει τόξο είτε από τη μάνικα είτε από κάποιο άλλο σημείο του αεροσκάφους, με το έδαφος. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι είτε φωτιά, είτε έκρηξη.

•    Ένα βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς καυσίμων μπορεί πολύ αποτελεσματικά να γίνει μία πλάκα ενός συμπυκνωτή με δυνατότητα αποθήκευση χιλιάδων volt στατικού ηλεκτρισμού, που θα δημιουργηθούν είτε από τη τριβή των ελαστικών με το οδόστρωμα και άλλες επιφάνειες, όταν αυτό κινείται, είτε από την ηλεκτροστατική επαγωγή, όταν βρίσκεται σε ακινησία. Όταν οι τροχοί κινούνται με την συνεχή επαφή τους με το οδόστρωμα, τα αρνητικά φορτισμένα φορτία, σπρώχνουν τα υπάρχοντα στο βυτίο ηλεκτρόνια σε πιο απομακρυσμένες περιοχές του οχήματος. Αυτά τα ελεύθερα ηλεκτρόνια, περιμένουν την ‘’ευκαιρία’’, εάν βρουν μία δίοδο, να ενωθούν με το έδαφος και να γίνει το κακό….

•    Η ηλεκτροστατική επαγωγή τώρα συμβαίνει συνήθως σε ανοικτές περιοχές (όχι σε αποθήκες), λόγω των αποτελεσμάτων που έχουν τα ηλεκτρισμένα σύννεφα που κυρίως είναι τα καταιγιδοφόρα σύννεφα. Έτσι ένα βυτιοφόρο όχημα, παρκαρισμένο σε μια επιφάνεια από άσφαλτο, ή από τσιμέντο ξηρή, μπορεί πολύ εύκολα να φορτισθεί , όταν περάσει πάνω από τον χώρο ένα ηλεκτρισμένο σύννεφο. Το κάτω μέρος του σύννεφου, φορτισμένο με θετικό φορτίο σχηματίζει ένα ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο με την επιφάνεια του εδάφους. Από την άλλη πλευρά τα αρνητικά φορτισμένα φορτία του εδάφους, χρησιμοποιώντας ως δίοδο τους τροχούς του βυτίου που είναι κακοί αγωγοί προσπαθούν να ανέβουν στο υψηλότερο σημείο του βυτίου και να ενωθούν με το πάνω από αυτό φορτισμένο αέρα. Εάν το βυτίο δεν είναι γειωμένο, ο έτοιμος για ανάφλεξη ή έκρηξη χώρος πάνω και γύρω από το βυτίο, περιμένει…. Τον σπινθήρα, ενώ αν υπάρχει γείωση, όλος ο ηλεκτρικά φορτισμένος όγκος θα απορροφηθεί στο έδαφος από τη διάταξη της γείωσης.

•    Η ενέργεια που χρειάζεται ένας στατικός σπινθήρας για την αφή εύφλεκτων ατμών, είναι πολύ μικρή.
•    Ο στατικός ηλεκτρισμός είναι περισσότερο επικίνδυνος τον χειμώνα από το καλοκαίρι.
•    Ένα βυτίο μεταφοράς καυσίμων είναι μία πολύ καλή πλάκα ενός συμπυκνωτή, ικανού να αποθηκεύσει χιλιάδες volt στατικού ηλεκτρισμού.
•    Κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού με καύσιμα των αεροπορικών μας μέσων, πρέπει να εφαρμόζουμε τη γείωση του κύκλου ασφαλείας:

ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ-ΕΔΑΦΟΣ.
ΜΑΝΙΚΑ- ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ.
ΒΥΤΙΟ—ΕΔΑΦΟΣ.
ΒΥΤΙΟ- ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

 • ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2009.

  Δεκέμβριος 2009

  Νοέμβριος 2009

  FOD 2009_11

  Οκτώβριος 2009

  HUMAN FACTOR

  Σεπτέμβριος 2009

  DAZZLERS 1

  Αύγουστος 2009

  dynamic rollover poster greeka

  ΙΟΥΛΙΟΣ 2009

  ΕΙΣΑΙ ΤΟΣΟ ΧΑΖΟΣ ΟΣΟ ΦΑΙΝΕΣΑΙ..!!!

  ΕΙΣΑΙ ΤΟΣΟ ΧΑΖΟΣ ΟΣΟ ΦΑΙΝΕΣΑΙ..!!!

  ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

  ΜΑΪΟΣ 2009

  ΚΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

  ΚΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

  Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ 12.

  Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ 12.

  ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

  T/R+TREE = TROUBLE !

  T/R+TREE = TROUBLE !

  ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2013.

  Ιανουάριος 2013

  Χωρίς τίτλο

  Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2013

  ΠΟΣΤΕΡ ΦΕΒ 2013

  Hires εδώ

  Μάρτιος 2013

  Χωρίς τίτλο2

  Hires εδώ

  Απρίλιος 2013

  Χωρίς τίτλο

  Hires εδώ

  Μάϊος 2013

  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΕΓΓΑΛΙΚΩΝ002

  Hires εδώ

  Ιούνιος 2013

  Χωρίς τίτλο

  Hires εδώ

  Ιούλιος 2013

  Χωρίς τίτλο2Hires εδώ

  Αύγουστος 2013

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Σεπτέμβριος 2013

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Οκτώβριος 2013

  cf87cf89cf81ceafcf82-cf84ceafcf84cebbcebf2Hires εδώ

  Νοέμβριος 2013

  Χωρίς τίτλο2Hires εδώ

  Δεκέμβριος 2013

  Χωρίς τίτλο1Hires εδώ

 • ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2010.

  Δεκέμβριος 2010


  Νοέμβριος 2010


  Οκτώβριος 2010

  Σεπτέμβριος 2010

  Αύγουστος 2010

  Ιούλιος 2010

  Ιούνιος 2010


  Μάϊος 2010

  Απρίλιος 2010

  Μάρτιος 2010

  Φεβρουάριος 2010

  Ιανουάριος 2010


  ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2014.

  Ιανουάριος 2014

  Poster_2014-01Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2014

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Μάρτιος 2014

  Χωρίς τίτλο1Hires εδώ

  Απρίλιος 2014

  Χωρίς τίτλο3Hires εδώ

  Μάϊος 2014

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Ιούνιος 2014

  Hires εδώ

  Ιούλιος 2014

  Χωρίς τίτλο2Hires εδώ

  Αύγουστος 2014

  Hires εδώ

  Σεπτέμβριος 2014

  Hires εδώ

  Οκτώβριος 2014

  ΠΟΣΤΕΡ ΟΚΤ

  Hires εδώ

  Νοέμβριος 2014

  Hires εδώ

  Δεκέμβριος 2014

  Poster_2014-12

 • ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2011.

  Δεκέμβριος 2011

  HiRes εδώ

  Νοέμβριος 2011

  HiRes εδώ

  Οκτώβριος 2011

  HiRes εδώ

  Σεπτέμβριος 2011

  HiRes εδώ

  Αύγουστος 2011

  HiRes εδώ

  Ιούλιος 2011

  HiRes εδώ

  Ιούνιος 2011

  HiRes εδώ

  Μάϊος 2011

  HiRes εδώ

  Απρίλιος 2011

  HiRes εδώ

  Μάρτιος 2011

  HiRes εδώ

  Φεβρουάριος 2011

  HiRes εδώ

  Ιανουάριος 2011

  HiRes εδώ

  ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2015.

  Ιανουάριος 2015

  2015-1 ΠΟΣΤΕΡ1Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2015

  2015-2 POSTERHires εδώ

  Μάρτιος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Απρίλιος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Μάϊος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Ιούνιος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Ιούλιος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Αύγουστος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Σεπτέμβριος 2015

  8415961Hires εδώ

  Νοέμβριος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Δεκέμβριος 2015

  keep-calm-and-have-a-safe-flight-45Hires εδώ

 • ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2012.

  Δεκέμβριος 2012

  Hires εδώ

  Νοέμβριος 2012

  Hires εδώ

  Οκτώβριος 2012

  Hires εδώ

  Σεπτέμβριος 2012

  Hires εδώ

  Αύγουστος 2012

  Hires εδώ

  Ιούλιος 2012

  Hires εδώ

  Ιούνιος 2012

  Hires εδώ

  Μάιος 2012

  Hires εδώ

  Απρίλιος 2012

  Hires εδώ

  Μάρτιος 2012

  Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2012

  Hires εδώ

  Ιανουάριος 2012

  HiRes εδώ

  ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2016.

  Ιανουάριος 2016

  Poster_2016-1Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2016

  2016-2 POSTERHires εδώ

Αρέσει σε %d bloggers: