ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Τα ηλεκτρονικά μέσα του εχθρού, ειδικά για προκεχωρημένες περιοχές που θα επιχειρήσουμε, αναμένεται να μας επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό. Εάν δεν έχουμε πειθαρχία στις επικοινωνίες μας, η ανάγκη να εκπέμπουμε και στον αέρα αλλά και να μιλάμε και με το έδαφος, θα δώσει στις εχθρικές μονάδες ηλεκτρονικού πολέμου, τόσες πληροφορίες που ίσως να μην έχουμε φαντασθεί.
Οι συνήθειές μας στο τρόπο εκπομπής αλλά και στο τι λέμε στους ασυρμάτους, στον καιρό της ειρήνης πρέπει να αλλάξουν δραστικά, αν θέλουμε να μην δίνουμε άθελά μας, σημαντικές πληροφορίες στους αντιπάλους μας. Αυτό βέβαια πρέπει να είναι ένα θέμα που να μην το αντιμετωπίσουμε όταν και αν υπάρξουν επιχειρήσεις, αλλά πρέπει να το εφαρμόζουμε από τώρα, από τον καιρό της ειρήνης, είτε εφαρμόζοντας τις οδηγίες του ΑΤΑ, για τις αποστολές μας ανά την επικράτεια, είτε τις ΤΟΔΒ σε κάθε μία ΤΑΜΣ και το κυριότερο να εφαρμόζουμε οικονομία στις επικοινωνίες μέχρι και σιγή ασυρμάτου, όπου και όταν αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με την ασφάλεια των πτήσεων.
Υπάρχουν αρκετές τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιήσουμε για να μειώσουμε τις εκπομπές μας κατά τη διάρκεια έστω και μικρής κλίμακας ΤΑΜΣ, για να συνηθίζουμε και να περιορίζουμε τη πολυλογία, αρκεί να έχουν προβλεφθεί και να έχουν αναλυθεί στις ενημερώσεις και τις δικιές μας αλλά και αυτές που κάνουμε με τα επίγεια τμήματα.

Πριν όμως μιλήσουμε για αυτές τις τεχνικές, πρέπει να τονίσουμε ότι η μέριμνα των Διοικήσεων είναι να ‘’κόψουν’’ την πολυλογία σε εκείνους τους χειριστές τους που ξέρουν ότι μιλούν πολύ.

Και μας είναι γνωστό βέβαια ότι όσο πιο ‘’παλιός’’ είναι ο πολυλογάς, τόσο δύσκολα θα συμμορφωθεί με τα νέα δεδομένα, αλλά και προς τα εκεί θα πρέπει να εστιασθεί η προσπάθεια των Διοικήσεων.

Ας δούμε τώρα μερικές τεχνικές που μπορούν να μειώσουν αισθητά τις εκπομπές των Σ/Α των αεροπορικών μέσων μας:

•    ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (GROUND RADIO CHECKS).

Μία από τις πολλές τεχνικές είναι και αυτή που θα δούμε παρακάτω και με την οποία ελέγχονται αν όλα τα Ε/Π του σχηματισμού, εκπέμπουν σε όλους τους Σ/Α (για το παράδειγμα έχουμε 3 Σ/Α: FM, UHF και VHF).

Ο Νο 1, σε χρόνο που έχει καθορισθεί στο briefing, χρόνος που θα έχει εκτιμηθεί ότι όλα τα Ε/Π θα έχουν εκκινήσει, εκπέμπει το σήμα στα FM, «radio check.».

Αυτόματα ο Νο2 (και μετά από αυτόν χωρίς άλλη εντολή, ό Νο3 κ.ο.κ) κάνει τρεις εκπομπές:

 • Το 2 fox (εκπέμποντας στον FM).
 • To 2 uniform (εκπέμποντας στον UHF).
 • To 2 victor (εκπέμποντας στον VHF).

Εάν υπάρξει κάποια καθυστέρηση εκπομπής από κάποιο από τα Ε/Π, το αμέσως επόμενο παίρνει τη σειρά εκπομπής του Ε/Π που δεν μπορεί να εκπέμψει και ο αρχηγός του σχηματισμού, τσεκάροντας στο knee board, πιο Ε/Π και σε τι Σ/Α έχει πρόβλημα, δίνει εντολή αλλαγής του, ή όχι, ανάλογα με ότι έχει καθορισθεί στο briefing.

Μετά το πέρας του ελέγχου των επικοινωνιών, ο Νο 1, απογειώνεται και παίρνει τη θέση του στον χώρο απογειώσεως-φορτώσεως, ακολουθώντας κατά σειρά τα υπόλοιπα Ε/Π, ανάλογα με τον σχηματισμό απογειώσεως που θα έχει καθορισθεί στο briefing. Ειδικά για τον Νο1 και για να μειωθούν οι εκπομπές, αυτός μπορεί να προσγειωθεί στο χώρο απογειώσεως, κάθετα ως προς τη κατεύθυνση απογειώσεως έτσι ώστε να βλέπει και το τελευταίο Ε/Π όταν πάρει τη θέση του και στη συνέχεια, στρέφει και σε 10 δεύτερα, απογειώνεται, ακολουθούμενο από τα άλλα.

Ένας άλλος τρόπος είναι, χωρίς να έχει στρέψει 90 μοίρες κάθετα, να έχει ορίσει το τελευταίο Ε/Π, όταν πάρει και αυτό τη θέση του στον σχηματισμό, να εκπέμψει μία κωδική λέξη που θα σημαίνει π.χ όλα τα Ε/Π στη θέση τους για απογείωση.
Οι τυχόν έλεγχοι δοκιμής ισχύος (HEAT checks), μπορεί να γίνουν κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμησης από τα σημεία παρκαρίσματος στα σημεία του χώρου απογειώσεως.

•    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ.

Ας υποθέσουμε ότι ο σχηματισμός έχει σχεδιασθεί να προσγειωθεί στη Ζώνη Φορτώσεως (ΖΦ), σε γραμμή παραγωγής.

Με τη προσγείωση κάθε Ε/Π, κατεβαίνει ο Μηχανοσυνθέτης και δίνει το σήμα στους οπλίτες που αποτελούν το φόρτο του Ε/Π, να προσέλθουν για φόρτωση. Μόλις αυτή ολοκληρωθεί δίνει το σήμα ΟΚ με τον αντίχειρα, στον Μηχανοσυνθέτη του επόμενου Ε/Π ότι αυτός φόρτωσε κ.ο.κ.
Με το πέρας φορτώσεως και του τελευταίου Ε/Π, ο Κυβερνήτης του, εκπέμπει τη συνθηματική λέξη που έχει καθορισθεί στο briefing (π.χ LIMA) και αυτό για όλους σημαίνει ότι σε 10 δεύτερα ο Νο1 θα αρχίσει την απογείωση.

Για τη περίπτωση της νυκτερινής, τα οπτικά σήματα, αντικαθίστανται από σήματα με φακούς.

Οι διαδικασίες αυτές,με μικρές αλλαγές μπορεί να εφαρμοσθούν από κάθε τύπο Ε/Π. Απλά, όλα πρέπει να είναι προσχεδιασμένα και καθορισμένα στο briefing.

•    ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΕΩΣ.

Και εδώ μπορούμε να εφαρμόσουμε τεχνικές που να μειώνουν τις εκπομπές μας.

Είναι γεγονός ότι όταν οι σχηματισμοί των Ε/Π, πετούν σε χαμηλό ή πολύ χαμηλό ύψος, υπάρχει η ανάγκη να διατηρούν μια ‘’χαλαρή’’ θέση μεταξύ τους που θα τους επιτρέπει να ελίσσονται, αλλά πλησιάζοντας τη ΖΠ, υπάρχει η τακτική ανάγκη να αρχίζει να ‘’δένεται’’ ο σχηματισμός.

Αυτό, για μείωση των εκπομπών, μπορεί π.χ να γίνει με το άναμμα του anticollision, θέμα που πρέπει να έχει καθορισθεί στο briefing. Όλα βέβαια αυτά εφόσον δεν θα υπάρξει κάποια κατάσταση ανάγκης από τεχνικής ή τακτικής καταστάσεως που και πάλι ό τρόπος αντιδράσεως θα πρέπει να έχει καθορισθείσθεί εκ των προτέρων στο briefing.

•    ΑΠΟΓΕΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΕΩΣ.

Πάλι εδώ εφαρμόζονται αντίστοιχες διαδικασίες όπως και για τη φόρτωση.

Ο Μηχανοσυνθέτης του τελευταίου Ε/Π, μόλις βεβαιωθεί οπτικά ότι όλα τα πιο μπροστά από το δικό του Ε/Π, έχουν ξεφορτωθεί, ενημερώνει τον Κυβερνήτη του και αυτός εκπέμπει τη συνθηματική λέξη ότι όλοι είναι έτοιμοι για απογείωση. Σε 10 δεύτερα από την εκπομπή, ο Νο1 απογειώνεται.

•    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΠΑΣΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΕΧΘΡΙΚΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ & Α/Α ΟΠΛΑ.

Στην περίπτωση που ο σχηματισμός προσβληθεί είτε από αεροσκάφη είτε από Α/Α όπλα, την εκπομπή διάλυσης του σχηματισμού δίνει ο Αρχηγός του με την προκαθορισμένη συνθηματική λέξη.

Το σπάσιμο του κάθε ενός από τα Ε/Π του σχηματισμού, δίνεται προς την κατεύθυνση που έχει καθορισθεί από τις  ΒΟΕ της Μονάδος, όπως και το σημείο ραντεβού των Ε/Π στο προκαθορισμένο από το briefing σημείο. Ενδεικτικά στο παραπάνω σκίτσο φαίνεται μία τέτοια διαδικασία.

ΥΓ

Διασκευή από το U.S. ARMY AVIATION DIGEST MARCH 1981  με τίτλο Radio Silence A Good Way To Buy Victory
του Lieutenant Colonel James J. Rudy

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

 • ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2009.

  Δεκέμβριος 2009

  Νοέμβριος 2009

  FOD 2009_11

  Οκτώβριος 2009

  HUMAN FACTOR

  Σεπτέμβριος 2009

  DAZZLERS 1

  Αύγουστος 2009

  dynamic rollover poster greeka

  ΙΟΥΛΙΟΣ 2009

  ΕΙΣΑΙ ΤΟΣΟ ΧΑΖΟΣ ΟΣΟ ΦΑΙΝΕΣΑΙ..!!!

  ΕΙΣΑΙ ΤΟΣΟ ΧΑΖΟΣ ΟΣΟ ΦΑΙΝΕΣΑΙ..!!!

  ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

  ΜΑΪΟΣ 2009

  ΚΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

  ΚΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

  Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ 12.

  Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ 12.

  ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

  T/R+TREE = TROUBLE !

  T/R+TREE = TROUBLE !

  ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2013.

  Ιανουάριος 2013

  Χωρίς τίτλο

  Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2013

  ΠΟΣΤΕΡ ΦΕΒ 2013

  Hires εδώ

  Μάρτιος 2013

  Χωρίς τίτλο2

  Hires εδώ

  Απρίλιος 2013

  Χωρίς τίτλο

  Hires εδώ

  Μάϊος 2013

  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΕΓΓΑΛΙΚΩΝ002

  Hires εδώ

  Ιούνιος 2013

  Χωρίς τίτλο

  Hires εδώ

  Ιούλιος 2013

  Χωρίς τίτλο2Hires εδώ

  Αύγουστος 2013

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Σεπτέμβριος 2013

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Οκτώβριος 2013

  cf87cf89cf81ceafcf82-cf84ceafcf84cebbcebf2Hires εδώ

  Νοέμβριος 2013

  Χωρίς τίτλο2Hires εδώ

  Δεκέμβριος 2013

  Χωρίς τίτλο1Hires εδώ

 • ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2010.

  Δεκέμβριος 2010


  Νοέμβριος 2010


  Οκτώβριος 2010

  Σεπτέμβριος 2010

  Αύγουστος 2010

  Ιούλιος 2010

  Ιούνιος 2010


  Μάϊος 2010

  Απρίλιος 2010

  Μάρτιος 2010

  Φεβρουάριος 2010

  Ιανουάριος 2010


  ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2014.

  Ιανουάριος 2014

  Poster_2014-01Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2014

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Μάρτιος 2014

  Χωρίς τίτλο1Hires εδώ

  Απρίλιος 2014

  Χωρίς τίτλο3Hires εδώ

  Μάϊος 2014

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Ιούνιος 2014

  Hires εδώ

  Ιούλιος 2014

  Χωρίς τίτλο2Hires εδώ

  Αύγουστος 2014

  Hires εδώ

  Σεπτέμβριος 2014

  Hires εδώ

  Οκτώβριος 2014

  ΠΟΣΤΕΡ ΟΚΤ

  Hires εδώ

  Νοέμβριος 2014

  Hires εδώ

  Δεκέμβριος 2014

  Poster_2014-12

 • ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2011.

  Δεκέμβριος 2011

  HiRes εδώ

  Νοέμβριος 2011

  HiRes εδώ

  Οκτώβριος 2011

  HiRes εδώ

  Σεπτέμβριος 2011

  HiRes εδώ

  Αύγουστος 2011

  HiRes εδώ

  Ιούλιος 2011

  HiRes εδώ

  Ιούνιος 2011

  HiRes εδώ

  Μάϊος 2011

  HiRes εδώ

  Απρίλιος 2011

  HiRes εδώ

  Μάρτιος 2011

  HiRes εδώ

  Φεβρουάριος 2011

  HiRes εδώ

  Ιανουάριος 2011

  HiRes εδώ

  ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2015.

  Ιανουάριος 2015

  2015-1 ΠΟΣΤΕΡ1Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2015

  2015-2 POSTERHires εδώ

  Μάρτιος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Απρίλιος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Μάϊος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Ιούνιος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Ιούλιος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Αύγουστος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Σεπτέμβριος 2015

  8415961Hires εδώ

  Νοέμβριος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Δεκέμβριος 2015

  keep-calm-and-have-a-safe-flight-45Hires εδώ

 • ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2012.

  Δεκέμβριος 2012

  Hires εδώ

  Νοέμβριος 2012

  Hires εδώ

  Οκτώβριος 2012

  Hires εδώ

  Σεπτέμβριος 2012

  Hires εδώ

  Αύγουστος 2012

  Hires εδώ

  Ιούλιος 2012

  Hires εδώ

  Ιούνιος 2012

  Hires εδώ

  Μάιος 2012

  Hires εδώ

  Απρίλιος 2012

  Hires εδώ

  Μάρτιος 2012

  Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2012

  Hires εδώ

  Ιανουάριος 2012

  HiRes εδώ

  ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2016.

  Ιανουάριος 2016

  Poster_2016-1Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2016

  2016-2 POSTERHires εδώ

Αρέσει σε %d bloggers: