ΠΡΩΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΩΜΟΙΩΤΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΠΚΕΠ).

Σήμερα θα ασχοληθούμε, για κάτι που εγώ τουλάχιστον το θεωρώ ότι είναι πρωτοποριακό, όχι μόνο για το δικό μας μικρό κύκλο, αλλά για όλες τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Πρωτοποριακό, γιατί, ακόμη και όταν πρωτοδημιουργήθηκε η σύλληψη της ιδέας, φάνταζε απίστευτο  ότι θα μπορούσε το »καμιονέτο» να »πάρει μπροστά» και να βρεθούμε και μεις με κάτι για το οποίο θα υπερηφανεύονται οι επερχόμενες γενιές.

Δημιουργία Πρωτύπου Κέντρου Εξωμοιωτών Πτήσεως, για τα πληρώματα των Ε/Π του Όπλου και όχι μόνο !!!

Helicopter Flight Training Services GmbH, για τα νέα κέντρα εκπαίδευσης NH90,στις πόλεις Bückeburg, Faßberg και Holzdorf της Γερμανίας για

Υπήρξαν – μιλάω για το εσωτερικό μας – πολλοί, μικρόπνοοι και στενά σκεπτόμενοι (συνήθως αυτοί που λόγω της αμάθειάς τους και της έλλειψης στοιχειωδών γνώσεων μιας δεύτερης γλώσσας), που είχαν ώς αρχή τους πάντα, το ΟΣΑ ΔΕ ΦΤΑΝΕΙ Η ΑΛΕΠΟΥ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΚΡΕΜΑΣΤΑΡΙΑ…, αλλά ευτυχώς, ο λόγος τους δε πέρασε, περάσαν …και αυτοί και ΕΤΥΧΩΣ, το »καμιονέτο», σιγά-σιγά, αρχίζει και τσουλάει….

Δε ξέρω πότε θα ολοκληρωθεί το ΠΚΕΠ, [στο χώρο μας, τα πράγματα (ιδίως τα κακώς κείμενα) έχουν διάρκεια και δύσκολα σπας το »μπετόν» ], αλλά κάτι που μπήκε σε τροχοδρόμησει, που θα πάει, αν έχει ισχύ (διάβασε υποστήριξη), κάποτε θα απογειωθεί, ακόμη και με ούριο άνεμο……

Όταν όμως ολοκληρωθεί, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε τίποτε να ζηλέψουμε από τους υπόλοιπους συμμάχους.

Τέλος, υπήρξαν και κανα-δυο επερωτήσεις (καθαρά αντιπολιτευτικού χαρακτήρα και όχι ουσίας), που για τη πλήρη ενημέρωσή μας δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να τις μνημονεύσουμε.

Η μία έχει τα στοιχεία Ερώτηση  υπ’ αριθμ. 11652/08-05-2008 και μπορούμε να τη διαβάσουμε, καθώς και την απάντηση του ΥΕΘΑ, εδώ.

και η άλλη  η υπ’ αριθμ. 14768/19-02-2009 που μπορούμε να τη διαβάσουμε, καθώς και την α πάντηση του ΥΕΘΑ, εδώ.

Τέλος πάντων, ας δώσουμε μια συνοπτική εικόνα του έργου, όπως βγαίνει μέσα από τις επίσημες ιστοσελίδες του ΥΟ&Ο/ΣΔΙΤ…

Με βάση το Ν. 3389/2005, ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΦΕΚ Α/232), προβλέπεται να δημιουργηθεί, στο Α/Δ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ, ή εναλλακτικά στο Α/Δ ΜΕΓΑΡΩΝ, ένα ΠΡΩΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΩΜΟΙΩΤΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ.

Το έργο, θα το αναλάβει για κατασκευή και θα το λειτουργεί για 20 χρόνια ιδιωτική εταιρεία, που θα επιλεγεί από τον σχετικό διαγωνισμό (δεν είμαστε ακόμη στη φάση αυτή).

Το έργο εγκρίθηκε στις 30-1-2008 και σύμφωνα με την τότε ανακοίνωση:

Το αντικείμενο της Σύμπραξης είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και τεχνική διαχείριση των κτιριακών υποδομών του Πρότυπου Κέντρου Εξομοιωτών Πτήσεων και η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης πιλότων μέσω εξομοιωτών για διάστημα 22 ετών από τη θέση σε ισχύ της σύμβασης σύμπραξης, με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

…..στο πλαίσιο της Σύμπραξης αυτής, ο Ιδιωτικός Φορέας θα εγκαταστήσει με δικές του δαπάνες όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την αδιάλειπτη παροχή των ως άνω υπηρεσιών. Επιπλέον, θα έχει τη δυνατότητα εγκατάστασης και εκμετάλλευσης εξομοιωτών πτήσεως και άλλων τύπων αεροσκαφών (πολιτικού ή στρατιωτικού τύπου) ή ελικοπτέρων και το δικαίωμα μέσω της σύμβασης σύμπραξης να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης και σε άλλους φορείς πέραν της Αεροπορίας Στρατού, προκειμένου να καταστεί το έργο βιώσιμο για τον Ιδιωτικό Φορέα.

Στις 1-9-2008, το έργο τροποποιήθηκε, και προστέθηκαν και τύποι Ε/Π, των άλλων κλάδων των Ε/Δ, όπως φαίνεται στη παρακάτω ανακοίνωση :

Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την τροποποίηση της από 30.01.2008 απόφασης της ΔΕΣΔΙΤ και προσθήκη των εξομοιωτών πτήσεως των ελικοπτέρων S-70 του πολεμικού ναυτικού και των ελικοπτέρων Super Puma και Α-109 της Πολεμικής Αεροπορίας, στο έργο της υλοποίησης Πρότυπου Κέντρου Εξομοιωτών Πτήσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Η προσθήκη των τριών νέων τύπων εξομοιωτών πτήσης στο υπαχθέν έργο του Πρότυπου Κέντρου Εξομοιωτών Πτήσεων βελτιώνει την αποδοτικότητα της δημόσιας δαπάνης, δεδομένου ότι δημιουργούνται ακόμα μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακας για το Δημόσιο, μέσα από την ομαδοποίηση παρόμοιων έργων και την εξοικονόμηση δαπανών που σχετίζονται με την προκήρυξη του έργου και την προετοιμασία του Δημοσίου για την υλοποίησή του.

Με την προσθήκη των 3 νέων τύπων εξομοιωτών, το νέο συνολικό ενδεικτικό προϋπολογιζόμενο κόστος, σε καθαρή παρούσα αξία, των πληρωμών διαθεσιμότητας που θα καταβληθούν από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης για την κατασκευή των αναγκαίων κτιριακών υποδομών, την συντήρησή τους, την ασφάλισή τους και την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης, ανέρχεται σε 130 εκατομμύρια Ευρώ, σε καθαρή παρούσα αξία, πλέον ΦΠΑ, έναντι του αρχικού ποσού των 65 εκατομμυρίων Ευρώ, σε καθαρή παρούσα αξία, πλέον ΦΠΑ, το οποίο είχε εγκριθεί από την ΔΕΣΔΙΤ κατά την από 30.01.2008 συνεδρίασή της.

Στις 3-6-2009, πάλι από την επίσημη ιστοσελίδα, η εξέλιξη είναι :

Τρείς (3) υποψήφιοι υπέβαλαν προσφορά στο Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικού, Τεχνικού και Νομικού Συμβούλου για τη δημιουργία προτύπου κέντρου εξομοιωτών πτήσεως με Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.)

Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν προσφορά για το διαγωνισμό του Συμβούλου είναι οι κάτωθι Συμπράξεις/Ενώσεις Εταιρειών:

 1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε
  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε
  OBERMEYER PLANEN & BERATEN GmbH
  ΜΠΑΧΑΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ
 2. NOISIS, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε
  PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε
  ELXIS ENGINEERING, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε
  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε
  ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε
  ΠΕΤΡΟΣ ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 3. ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε
  PLANET A.E, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  ΚΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε
  ΣΑΓΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σήμερα το Status του έργου, όπως φαίνεται και από την επίσημη ιστοσελίδα βρίσκεται στην αξιολόγηση των προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών Συμβούλου.

Θα μας κρατάμε ενήμερους για όποια εξέλιξη θα υπάρξει.

Comments
4 Σχόλια to “ΠΡΩΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΩΜΟΙΩΤΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΠΚΕΠ).”
 1. Ο/Η airfighter λέει:

  Το συγκεκριμένο σχέδιο μπορεί να εφαρμοστεί στη ΣΑΣ και μόνο για τη ΣΑΣ, για τους μαθητές της ΣΑΣ. Δεν μπορώ να καταλάβω πως οι χειριστές των Μονάδων δεν θα εκπαιδεύονται επιχειρησιακά στο εξομοιωτή…

  • Ο/Η Army Aviator λέει:

   @ airfighter

   Όχι αγαπητέ μου, δεν είναι μόνο για τη ΣΑΣ. Αλοίμονο πάλι να μας πιάσει αυτή η εωστρέφεια, όταν από μας όλοι μάθανε να πετάνε Ε/Π και τώρα το παίζουν δάσκαλοι. Το ΠΚΕΠ, στα πρώτυπα άλλων κέντρων (Αγγλία, Ολλανδία, Αμερική), δε θα προσφέρει βασική εκπαίδευση μόνο, αλλά όλα τα στάδια του όποιου προγράμματος εκπαιδεύσεως θα ισχύει τότε. Όλες τις εξειδικευμένες φάσεις μιας πτήσης (πχ για τα Απάτσι βολές, για τα σινούκ εξωτερικά φορτία κ.λπ). Έτσι τουλάχιστον φαντάζομαι ότι το σκέφτηκαν και όχι περιορισμένο στα στενά δικά μας όρια.

 2. Ο/Η Χριστινα λέει:

  Αντε μπραβο. Πιστευω πως αυτο χρειαζοταν. Και αποψη μου ειναι,πως το καλυτερο θα ηταν να γινει στα Μεγαρα,μιας και εκει ειναι τα καινουρια αποκτηματα της αεροποριας στρατου,και οπως προβλεπεται,αναμενονται και αλλα,και οι χειριστες το εχουν αναγκη αυτο.

  • Ο/Η Army Aviator λέει:

   @ Χριστινα

   Ευχαριστώ που μας διαβάζεις. Δεν θα συμφωνήσω για τα Μέγαρα (αν και δίνει τη δυνατότητα η διακήρυξη), μια που ένα τέτοιο μεγάλο έργο, πρέπει να έχει και την επίβλεψη, όχι των μάχιμων μονάδων (βλέπε Μέγαρα), αλλά της αρμόδιας για κάθε είδους αεροπορική εκπαίδευση Σχολής Αεροπορίας Στρατού στο Στεφανοβίκειο.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

 • ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2009.

  Δεκέμβριος 2009

  Νοέμβριος 2009

  FOD 2009_11

  Οκτώβριος 2009

  HUMAN FACTOR

  Σεπτέμβριος 2009

  DAZZLERS 1

  Αύγουστος 2009

  dynamic rollover poster greeka

  ΙΟΥΛΙΟΣ 2009

  ΕΙΣΑΙ ΤΟΣΟ ΧΑΖΟΣ ΟΣΟ ΦΑΙΝΕΣΑΙ..!!!

  ΕΙΣΑΙ ΤΟΣΟ ΧΑΖΟΣ ΟΣΟ ΦΑΙΝΕΣΑΙ..!!!

  ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

  ΜΑΪΟΣ 2009

  ΚΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

  ΚΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

  Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ 12.

  Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ 12.

  ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

  T/R+TREE = TROUBLE !

  T/R+TREE = TROUBLE !

  ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2013.

  Ιανουάριος 2013

  Χωρίς τίτλο

  Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2013

  ΠΟΣΤΕΡ ΦΕΒ 2013

  Hires εδώ

  Μάρτιος 2013

  Χωρίς τίτλο2

  Hires εδώ

  Απρίλιος 2013

  Χωρίς τίτλο

  Hires εδώ

  Μάϊος 2013

  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΕΓΓΑΛΙΚΩΝ002

  Hires εδώ

  Ιούνιος 2013

  Χωρίς τίτλο

  Hires εδώ

  Ιούλιος 2013

  Χωρίς τίτλο2Hires εδώ

  Αύγουστος 2013

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Σεπτέμβριος 2013

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Οκτώβριος 2013

  cf87cf89cf81ceafcf82-cf84ceafcf84cebbcebf2Hires εδώ

  Νοέμβριος 2013

  Χωρίς τίτλο2Hires εδώ

  Δεκέμβριος 2013

  Χωρίς τίτλο1Hires εδώ

 • ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2010.

  Δεκέμβριος 2010


  Νοέμβριος 2010


  Οκτώβριος 2010

  Σεπτέμβριος 2010

  Αύγουστος 2010

  Ιούλιος 2010

  Ιούνιος 2010


  Μάϊος 2010

  Απρίλιος 2010

  Μάρτιος 2010

  Φεβρουάριος 2010

  Ιανουάριος 2010


  ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2014.

  Ιανουάριος 2014

  Poster_2014-01Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2014

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Μάρτιος 2014

  Χωρίς τίτλο1Hires εδώ

  Απρίλιος 2014

  Χωρίς τίτλο3Hires εδώ

  Μάϊος 2014

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Ιούνιος 2014

  Hires εδώ

  Ιούλιος 2014

  Χωρίς τίτλο2Hires εδώ

  Αύγουστος 2014

  Hires εδώ

  Σεπτέμβριος 2014

  Hires εδώ

  Οκτώβριος 2014

  ΠΟΣΤΕΡ ΟΚΤ

  Hires εδώ

  Νοέμβριος 2014

  Hires εδώ

  Δεκέμβριος 2014

  Poster_2014-12

 • ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2011.

  Δεκέμβριος 2011

  HiRes εδώ

  Νοέμβριος 2011

  HiRes εδώ

  Οκτώβριος 2011

  HiRes εδώ

  Σεπτέμβριος 2011

  HiRes εδώ

  Αύγουστος 2011

  HiRes εδώ

  Ιούλιος 2011

  HiRes εδώ

  Ιούνιος 2011

  HiRes εδώ

  Μάϊος 2011

  HiRes εδώ

  Απρίλιος 2011

  HiRes εδώ

  Μάρτιος 2011

  HiRes εδώ

  Φεβρουάριος 2011

  HiRes εδώ

  Ιανουάριος 2011

  HiRes εδώ

  ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2015.

  Ιανουάριος 2015

  2015-1 ΠΟΣΤΕΡ1Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2015

  2015-2 POSTERHires εδώ

  Μάρτιος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Απρίλιος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Μάϊος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Ιούνιος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Ιούλιος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Αύγουστος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Σεπτέμβριος 2015

  8415961Hires εδώ

  Νοέμβριος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Δεκέμβριος 2015

  keep-calm-and-have-a-safe-flight-45Hires εδώ

 • ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2012.

  Δεκέμβριος 2012

  Hires εδώ

  Νοέμβριος 2012

  Hires εδώ

  Οκτώβριος 2012

  Hires εδώ

  Σεπτέμβριος 2012

  Hires εδώ

  Αύγουστος 2012

  Hires εδώ

  Ιούλιος 2012

  Hires εδώ

  Ιούνιος 2012

  Hires εδώ

  Μάιος 2012

  Hires εδώ

  Απρίλιος 2012

  Hires εδώ

  Μάρτιος 2012

  Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2012

  Hires εδώ

  Ιανουάριος 2012

  HiRes εδώ

  ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2016.

  Ιανουάριος 2016

  Poster_2016-1Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2016

  2016-2 POSTERHires εδώ

Αρέσει σε %d bloggers: