ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΤΗΣΕΩΝ (Νο 5) ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ είναι κάτι για το οποίο μιλούν πολλοί, αλλά που τελικά είναι ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ και της ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ μιας πτήσης ή μιας αεροπορικής αποστολής.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην FAA την αμερικάνικη ΥΠΑ, έγινε μια μελέτη με τίτλο SAFER SKIES THROUGH EDUCATION και στα ελληνικά ….

ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ ΜΕΣΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Για τη μελέτη αυτή εξετάσθηκαν 195 αεροπορικά ατυχήματα που έγιναν στη διετία 1993 και 1994.

Για τα 164 από αυτά το κύριο αίτιο ήταν ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ…

Από τα 164 ατυχήματα αυτά :

Τα    50 είχαν σαν αιτία, ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  (DECISIONERRORS).

Τα    45  είχαν σαν αιτία, ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ   (SKILLBASEDERRORS).

Τα    30  είχαν σαν αιτία, ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΩΝ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ  (VIOLATIONS).

Τα    20  είχαν σαν αιτία, ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ   (PERCEPTUALERRORS).

Τα    19   είχαν σαν αιτία, ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ OTHERREASONS).

Το πιο παράξενο από όλα τα συμπεράσματα της μελέτης αυτής είναι ότι, παρά του ότι τα αεροπορικά μέσα που ενεπλάκησαν στα ατυχήματα αυτά, δεν παρουσίαζαν καμία βλάβη ή δυσλειτουργία,  προσέκρουσαν στο έδαφος ή σε εμπόδια κοντά στο έδαφος.

Τη κατάσταση αυτή την ονόμασαν ControlledFlightIntoTerrain (CFIT). Δηλαδή με απλά λόγια, η κατάσταση CFIT, είναι μια κατάσταση κατά την οποία ένα πλήρως πλόιμο αεροπορικό μέσο, που ελέγχεται και το χειρίζεται ο κυβερνήτης του, προσκρούει στο έδαφος ή σε εμπόδιο κοντά στο έδαφος, ενώ ο κυβερνήτης του έχει ανεπαρκείς προειδοποιήσεις για την καταστροφή που πλησιάζει.

Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι η αεροπορία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, χάνουν 20-30 αεροσκάφη κάθε χρόνο, από αυτήν την αιτία και η πολιτική αεροπορία των ΗΠΑ, για το διάστημα 1990-1999, έχασε 3.900 ανθρώπους, με μέσο όρο ατυχημάτων, 400 ατυχήματα τον χρόνο.

Η μελέτη απέδειξε επίσης ότι

1.         τα αεροπορικά ατυχήματα δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά αλλά είναι το αποτέλεσμα αλυσιδωτών λανθασμένων ενεργειών του πληρώματος.

2.         Το ανθρώπινο σφάλμα εδράζεται σε 4 λόγους που ο καθένας του δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του επόμενου λόγου. Αυτοί 4 λόγοι είναι :

α.  Οργανωτική δομή της εταιρείας ή Μονάδας που εκμεταλλεύεται αεροπορικά μέσα.

β.  Πλημμελής ή με λάθος τρόπο επίβλεψη των λειτουργιών της εταιρείας ή Μονάδας που εκμεταλλεύεται αεροπορικά μέσα.

γ.  Υφιστάμενη νοοτροπία μέσα στην εταιρεία ή Μονάδα που εκμεταλλεύεται αεροπορικά μέσα.

δ.  Λανθασμένες ενέργειες των χειριστών.

Για την οικονομία του χώρου θα αναλύσουμε μόνο την περίπτωση δ.

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣΕΝΕΡΓΕΙΕΣΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

UNSAFEACTSOFOPERATORS

Οι λάθος ενέργειες του χειριστή ή του πληρώματος ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες:

1.  Τα σφάλματα.

2.  Τις παραβάσεις.

Ας προσπαθήσουμε να αναλύσουμε κάθε μία ξεχωριστά.

ΣΦΑΛΜΑΤΑ

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ .

Είναι η πιο κοινή μορφή λάθους που αντιπροσωπεύει μια συνειδητή συμπεριφορά του ατόμου για να πετύχει το σκοπό του. Έτσι το άτομο ενεργεί όπως το έχει σχεδιάσει αλλά εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι ο σχεδιασμός ήταν ανεπαρκής ή ακατάλληλος για τη συγκεκριμένη περίπτωση.

Τα σφάλματα αυτά σημαίνουν είτε ακατάλληλες αρχικές επιλογές, είτε λάθος εκτελεσμένες ενέργειες, είτε απλά κακή ερμηνεία ή κακή χρησιμοποίηση των υπαρχόντων πληροφοριών.

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ .

Σε αντίθεση με τα σφάλματα απόφασης, τα λάθη τεχνικής συμβαίνουν με λίγη ή καθόλου συνειδητή σκέψη, δηλαδή όταν στρίβεις το τιμόνι του αυτοκινήτου σου ή όταν αλλάξεις ταχύτητες, ή για να μεταφερθούμε στο αεροπορικό μέσο, όταν χρησιμοποιείς το χειριστήριο, ή τα πηδάλια, κάνεις κάτι αυτοματοποιημένο, χωρίς ιδιαίτερη σκέψη.

Η δυσκολία σε αυτές τις περίπου αυτόματες ενέργειες, έχουν αποδειχθεί ότι είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς στην απώλεια της προσοχής και της μνήμης.

Αποτελέσματα τέτοιων λαθών είναι η ενεργοποίηση ή η απενεργοποίηση κατά λάθος, διακοπτών, ο μη σωστός έλεγχος οργάνων, οι παραλήψεις ενεργειών που προβλέπονται από το checklist κ.λπ.

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ.

Ενώ τα σφάλματα απόφασης και αυτά της τεχνικής, κυριαρχούν ως κύρια αίτια στα αεροπορικά ατυχήματα, στα σφάλματα αντίληψης έχει δοθεί μικρή σημασία, αν και δεν είναι μικρότερης σημασίας για τα ίδια ατυχήματα.

Όταν μιλάμε για σφάλματα αντίληψης, εννοούμε όλες εκείνες τις καταστάσεις που παρουσιάζονται όταν οι πληροφορίες που προσλαμβάνει ο εγκέφαλός μας, υποβαθμίζονται ή θεωρούνται ήσσονος σημασίας. Το φαινόμενο αυτό συναντάται περισσότερο σε νυκτερινές πτήσεις, σε πτήσεις με συνθήκες ΠΔΟ, σε πτήσεις με περιορισμένη ορατότητα κ.λπ.

Όταν το πλήρωμα βρεθεί σε τέτοιες συνθήκες με ατελείς προσλαμβάνουσες πληροφορίες, είναι δυνατό να φθάσει σε σημείο που να μην μπορεί να κάνει ορθή εκτίμηση αποστάσεων, ύψους, βαθμού καθόδου και ανόδου, βαθμού προσέγγισης, που μοιραία το οδηγούν σε λάθος αποφάσεις, σε λάθος αντιδράσεις και στη χειρότερη περίπτωση, σε οπτικές παραισθήσεις.

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Παράβαση λέμε την περίπτωση που κάποιος χειριστής αποκλίνει από τις τυποποιημένες διαδικασίες, ή τη τεχνική πτήσης. Για την οικονομία και πάλι του χώρου του ιστολογίου του ArmyAviator, θα εστιασθούμε σε δύο μορφές παραβάσεων.

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ.

Είναι οι παραβάσεις που εμπίπτουν σε αποκλίσεις της τεχνικής πτήσεως, όπως για παράδειγμα, μεγαλύτερη ταχύτητα στην προσέγγιση, ή μεγαλύτερος βαθμός καθόδου, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος κ.λπ.

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ.

Είναι οι παραβάσεις που κατάφορα ασεβούν στις τυποποιημένες διαδικασίες και κανονισμούς, δεν συγχωρούνται από τις υπηρεσίες ελέγχου και βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή του προσωπικού και την ασφαλή κατάσταση των μέσων.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ.

Τώρα που δώσαμε, έστω και πολύ συνοπτικά μια εικόνα για τους ανασφαλείς χειρισμούς, πρέπει να τονίσουμε ότι ο μελετητής ή ο διερευνητής ενός αεροπορικού ατυχήματος ή συμβάντος, δεν θα πρέπει να μείνει στην διαπίστωση ΜΟΝΟΝ των ανασφαλών χειρισμών, αλλά να εστιάσει την προσοχή του και να ‘’σκάψει’’ βαθιά για να βρει τον ή τους λόγους που οδήγησαν σε ανασφαλείς χειρισμούς, τα αίτια την ‘’ασθένεια’’ δηλαδή και όχι τα συμπτώματά της.

Οι διάφορες μελέτες που ερεύνησαν το θέμα, έχουν ομαδοποιήσει τους χειριστές σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Σε αυτούς που το επίπεδο εκπαίδευσης βρέθηκε να είναι χαμηλότερο από το απαιτούμενο – προβλεπόμενο και σε αυτούς που η απόδοσή τους στην πράξη, βρέθηκε χαμηλότερη των προβλεπόμενων τυποποιημένων ενεργειών.

Ας  δούμε λίγο πιο αναλυτικά τις δύο αυτές κατηγορίες χειριστών…..

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΕ «ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ» ΔΙΑΘΕΣΗ

Οι χειριστές αυτοί εύκολα χάνουν την αντίληψη για τη επικρατούσα μέσα και έξω από το πιλοτήριο κατάσταση, εύκολα κουράζονται διανοητικά, έχουν σε μεγάλο βαθμό αναπτυγμένο το αίσθημα της υπερεμπιστοσύνης, με άλλα λόγια χαρακτηρίζονται από τέτοιες διανοητικές καταστάσεις που επηρεάζουν αρνητικά τις αποφάσεις τους και μοιραία βέβαια τους οδηγούν σε ανασφαλείς ενέργειες και αποφάσεις.

ΚΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗ.

Αν για τον οποιοδήποτε άνθρωπο η κακή ψυχολογική του κατάσταση το επηρεάζει, για το ιπτάμενο προσωπικό είναι ολέθρια. Στην κατάσταση αυτή ο χειριστής μπορεί να βρεθεί είτε μετά από κατανάλωση οινοπνεύματος, φαρμάκων, ιατρικών προβλημάτων, αλλά και λόγω των οικογενειακών σχέσεων. Χειριστές που θα βρεθούν στην κατάσταση αυτή, εύκολα χάνουν τον προσανατολισμό τους, τους δημιουργούνται παραισθήσεις με τελικό αποτέλεσμα την μη ασφαλή πτήση.

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Αρκετά συχνά τα χαμηλά επίπεδα απόδοσης  του πληρώματος οδηγούν σε καταστάσεις ανασφαλών χειρισμών που περιγράφονται παραπάνω. Για παράδειγμα, η αποτυχία να βεβαιώσουμε ότι το πλήρωμα ενεργεί συντονισμένα οδηγεί σε  «μπέρδεμα» και λανθασμένες αποφάσεις των χειριστών. Αυτό λέγετε κακοδιαχείριση πληρώματος (crewresourcemismanagement) και έχει σαν αποτέλεσμα λάθη στις επικοινωνίες μεταξύ του πληρώματος και του προσωπικού των υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας. Είναι επίσης εξίσου σπουδαίο το κάθε μέλος πληρώματος να προετοιμάζετε κατάλληλα για την αποστολή.

Σαν συμπέρασμα στην κατηγορία της «προσωπικής ετοιμότητας» το κάθε μέλος πληρώματος πρέπει να φροντίζει για την ξεκούρασή του, για το πότε ήπιε το τελευταίο ποτό, για τα φάρμακα που παίρνει. Όλα αυτά αποτελούν το «δέσιμο» μεταξύ του πληρώματος.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΗΣ F.A.A

Θα κλείσω το θέμα του ανθρώπινου παράγοντα, αντιγράφοντας τις  συμβουλευτικές κατευθύνσεις που η FAA (η αμερικάνικη ΥΠΑ), δίνει στις εταιρίες της γενικής αεροπορίας, που νομίζω ότι μπορούμε να τις προσέξουμε και εμείς λίγο……

Ενημέρωση του ιπτάμενου προσωπικού, για τα αίτια των αεροπορικών ατυχημάτων.

Βελτίωση των γνώσεων, μέσω της εκπαίδευσης, της αεροπορικής κοινωνίας, για την ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ.

Βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους χειριστές, για την ερμηνεία των καιρικών φαινομένων και των συσκευών καιρού, με τις οποίες είναι εξοπλισμένα τα αεροπορικά μέσα.

Βελτίωση των διδακτικών μεθόδων για τα αντικείμενα, λήψη ορθής απόφασης, τεχνική αποφυγής πυλώνων και καλωδίων και μελέτη ανθρωπίνων παραγόντων.

Βελτίωση του γνωστικού αντικειμένου ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ.

Πλήρη ενεργοποίηση των ετήσιων δοκιμασιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, με εντατικοποίηση των εξεταστικών πτήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις πτήσεις δι΄οργάνων (ΠΔΟ).

Αποφυγή της πίεσης προς τα πληρώματα για την εκπλήρωση της αποστολής, με ιδιαίτερη έμφαση όχι στο να ‘’γίνει’’ η αποστολή αλλά να γίνει με πλήρη ασφάλεια.

Εύχομαι όλοι σας να έχετε ασφαλείς πτήσεις

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΣΑΛΟΣ.

Νέα Υόρκη

20 Φεβρουαρίου 2008

Comments
5 Σχόλια to “ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΤΗΣΕΩΝ (Νο 5) ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ”
 1. Ο/Η Army Aviator λέει:

  @ airfighter

  Ευχαριστώωωω..
  Καλά πήγαν οι βολές ;

 2. Ο/Η airfighter λέει:

  Θα συμφωνήσω και εγώ μαζί σου Army Aviator.

 3. Ο/Η Army Aviator λέει:

  Το αντέγραψα αυτούσιο όπως μου το έστειλε ο Στέφανος.
  Όταν το διάβαζα, σκέψεις και φίδια με ζώσανε για μια υπόθεση που και εγώ έχω γράψει. Τι θέλει ωρέ »ταγοί» μας το ΓΑΠΕ στον ΓΕΠΣ;
  Αλλά και αν δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι καθοριστικό και να αλλάξουμε (προς το καλύτερο) τα πράγματα, ΑΣ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ κάποτε τέτοια κείμενα να βγαίνουν από τον 3ο…..
  …έστω και με αντιγραφή… φτάνει να βγαίνουν !!!

Trackbacks
Check out what others are saying...
 1. […] ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΤΗΣΕΩΝ (Νο 5) ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ στις 19, Μαΐου, 2008 έγραφε ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΣΑΛΟΣ από την Νέα Υόρκη. […]

 2. […] ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΤΗΣΕΩΝ (Νο 5) ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ στις 19, Μαΐου, 2008 έγραφε ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΣΑΛΟΣ από την Νέα Υόρκη. […]


  https://polldaddy.com/js/rating/rating.jsΣχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

 • ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2009.

  Δεκέμβριος 2009

  Νοέμβριος 2009

  FOD 2009_11

  Οκτώβριος 2009

  HUMAN FACTOR

  Σεπτέμβριος 2009

  DAZZLERS 1

  Αύγουστος 2009

  dynamic rollover poster greeka

  ΙΟΥΛΙΟΣ 2009

  ΕΙΣΑΙ ΤΟΣΟ ΧΑΖΟΣ ΟΣΟ ΦΑΙΝΕΣΑΙ..!!!

  ΕΙΣΑΙ ΤΟΣΟ ΧΑΖΟΣ ΟΣΟ ΦΑΙΝΕΣΑΙ..!!!

  ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

  ΜΑΪΟΣ 2009

  ΚΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

  ΚΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

  Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ 12.

  Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ 12.

  ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

  T/R+TREE = TROUBLE !

  T/R+TREE = TROUBLE !

  ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2013.

  Ιανουάριος 2013

  Χωρίς τίτλο

  Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2013

  ΠΟΣΤΕΡ ΦΕΒ 2013

  Hires εδώ

  Μάρτιος 2013

  Χωρίς τίτλο2

  Hires εδώ

  Απρίλιος 2013

  Χωρίς τίτλο

  Hires εδώ

  Μάϊος 2013

  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΕΓΓΑΛΙΚΩΝ002

  Hires εδώ

  Ιούνιος 2013

  Χωρίς τίτλο

  Hires εδώ

  Ιούλιος 2013

  Χωρίς τίτλο2Hires εδώ

  Αύγουστος 2013

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Σεπτέμβριος 2013

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Οκτώβριος 2013

  cf87cf89cf81ceafcf82-cf84ceafcf84cebbcebf2Hires εδώ

  Νοέμβριος 2013

  Χωρίς τίτλο2Hires εδώ

  Δεκέμβριος 2013

  Χωρίς τίτλο1Hires εδώ

 • ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2010.

  Δεκέμβριος 2010


  Νοέμβριος 2010


  Οκτώβριος 2010

  Σεπτέμβριος 2010

  Αύγουστος 2010

  Ιούλιος 2010

  Ιούνιος 2010


  Μάϊος 2010

  Απρίλιος 2010

  Μάρτιος 2010

  Φεβρουάριος 2010

  Ιανουάριος 2010


  ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2014.

  Ιανουάριος 2014

  Poster_2014-01Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2014

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Μάρτιος 2014

  Χωρίς τίτλο1Hires εδώ

  Απρίλιος 2014

  Χωρίς τίτλο3Hires εδώ

  Μάϊος 2014

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Ιούνιος 2014

  Hires εδώ

  Ιούλιος 2014

  Χωρίς τίτλο2Hires εδώ

  Αύγουστος 2014

  Hires εδώ

  Σεπτέμβριος 2014

  Hires εδώ

  Οκτώβριος 2014

  ΠΟΣΤΕΡ ΟΚΤ

  Hires εδώ

  Νοέμβριος 2014

  Hires εδώ

  Δεκέμβριος 2014

  Poster_2014-12

 • ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2011.

  Δεκέμβριος 2011

  HiRes εδώ

  Νοέμβριος 2011

  HiRes εδώ

  Οκτώβριος 2011

  HiRes εδώ

  Σεπτέμβριος 2011

  HiRes εδώ

  Αύγουστος 2011

  HiRes εδώ

  Ιούλιος 2011

  HiRes εδώ

  Ιούνιος 2011

  HiRes εδώ

  Μάϊος 2011

  HiRes εδώ

  Απρίλιος 2011

  HiRes εδώ

  Μάρτιος 2011

  HiRes εδώ

  Φεβρουάριος 2011

  HiRes εδώ

  Ιανουάριος 2011

  HiRes εδώ

  ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2015.

  Ιανουάριος 2015

  2015-1 ΠΟΣΤΕΡ1Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2015

  2015-2 POSTERHires εδώ

  Μάρτιος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Απρίλιος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Μάϊος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Ιούνιος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Ιούλιος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Αύγουστος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Σεπτέμβριος 2015

  8415961Hires εδώ

  Νοέμβριος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Δεκέμβριος 2015

  keep-calm-and-have-a-safe-flight-45Hires εδώ

 • ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2012.

  Δεκέμβριος 2012

  Hires εδώ

  Νοέμβριος 2012

  Hires εδώ

  Οκτώβριος 2012

  Hires εδώ

  Σεπτέμβριος 2012

  Hires εδώ

  Αύγουστος 2012

  Hires εδώ

  Ιούλιος 2012

  Hires εδώ

  Ιούνιος 2012

  Hires εδώ

  Μάιος 2012

  Hires εδώ

  Απρίλιος 2012

  Hires εδώ

  Μάρτιος 2012

  Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2012

  Hires εδώ

  Ιανουάριος 2012

  HiRes εδώ

  ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2016.

  Ιανουάριος 2016

  Poster_2016-1Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2016

  2016-2 POSTERHires εδώ

Αρέσει σε %d bloggers: