AVIATION MODERNIZATION PLAN 2007

Το κείμενο που ακολουθεί είναι το τμήμα, από το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού-αναδιοργάνωσης του Αμερικανικού Στρατού για το 2007, που κοινοποιήθηκε στις 5 Μαρτίου 2007 και αφορά στην αμερικάνικη Αεροπορία Στρατού.   

Στην ιστοσελίδα www.G8.ARMY.mil μπορούμε να κατεβάσουμε όλο το κείμενο σε μορφή pdf και να το διαβάζουμε λίγο – λίγο…. 

Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει είναι να μάθουμε τι γίνεται στην Αμερικάνικη Αεροπορία Στρατού,  για να ξέρουμε και να μην μας το παίζουν ορισμένοι δικοί μας …ξερόλες… ή αν θέλετε να ενημερωθούμε και λίγο για το τι συμβαίνει και σε άλλες ΑΣ.  

Διαβάζω λοιπόν στη Προσθήκη 1 του Παραρτήματος D  

« AVIATION MODERNIZATION 

Ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων αεροπορικών συστημάτων που έχουν προταθεί να παραμείνουν σε ενέργεια μέχρι την περίοδο 2015-2025, είναι βασική προϋπόθεση για την υποστήριξη των τρεχόντων αλλά και των μελλοντικών επιχειρήσεων. Η επείγουσα αυτή ανάγκη καθώς και η ανάγκη να εκσυγχρονισθεί ο αεροπορικός στόλος του Στρατού Εφεδρείας (Reserves), θα υλοποιηθεί μέσω ενός προγράμματος εκσυγχρονισμού το οποίο σκοπό έχει : 

1.       Να  τροποποιήσει κατάλληλα τη δομή και τα μέσα της Αεροπορίας Στρατού, έτσι ώστε αυτή (η ΑΣ) να είναι σε θέση να υποστηρίζει τη Νέα Δομή Δυνάμεων. 

2.       Να επιταχύνει την απόσυρση-απενεργοποίηση των αεροπορικών μέσων που έχει αποφασισθεί να μην εκσυγχρονιστούν (UH-1H, OH-58D, και OH-58A/C ). 

3.       Να ομογενοποιήσει τις νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες, με σκοπό τη διατήρηση και επαύξηση της επαγγελματικότητας των πληρωμάτων. 

4.       Να αγορασθούν νέα Ε/Π UH-60M και να δοθούν στην Εθνοφρουρά (National Guard). 

5.       Να αγορασθούν νέα Ε/Π LUH (Light Utility Helicopter), για την αντικατάσταση των παλαιών Ε/Π UH-1H και OH-58A/C, που κυρίως υπάρχουν στις Μονάδες της Εθνοφρουράς. 

6.       Να αναβαθμισθούν άλλα 96 Ε/Π ΑΗ-64 Α (που βρίσκονται σε Μονάδες της Εθνοφρουράς και Μονάδες του Στρατού Εφεδρείας), σε μοντέλο AH-64D. 

7.       Να αγορασθούν νέα Ε/Π ARH (ArmedResonances Helicopter), για να αντικαταστήσουν τα υπάρχοντα Ε/Π OH-58 D Kiowa και να μετατραπούν 4 Τάγματα Επιθετικών Ε/Π ΑΗ-64 Α, της Εθνοφρουράς, σε Τάγματα με νέα Ε/Π ARH. 

8.       Να αγορασθεί το Μελλοντικό Μεταφορικό Αεροσκάφος, που θα αντικαταστήσει τον γερασμένο στόλο των αεροσκαφών σταθερών πτερύγων. 

9.       Να εκσυγχρονισθεί ο αεροπορικός στόλος των Ε/Π CH-47 C, σε Ε/Π CH-47 F με βελτιωμένα συστήματα, ναυτιλίας, επικοινωνιών, κινητήρων και ατράκτου.»                                   

Συνεχίζοντας στην ίδια προσθήκη αξίζει να δούμε ποια είναι η κατάσταση για κάθε ένα αεροπορικό τους σύστημα (είδος Ε/Π). Θα ασχοληθούμε μόνο τους τύπους των Ε/Π, που έχουμε και μείς και όχι με τύπους που δεν διαθέτουμε. 

« AH-64 APACHE ATTACK HELICOPTER 

Η ανακατασκευή 621 Ε/Π ΑΗ-64 Α, σε Ε/Π ΑΗ-64-D με διαμόρφωση Longbow θα ολοκληρωθεί το οικονομικό έτος 2010. Το πρώτο μέρος του Πολυετούς αυτού προγράμματος, ήδη έχει παραδώσει στον αμερικανικό στρατό –  μέχρι το οικονομικό έτος 2002 –  232 Ε/Π ΑΗ 64-D. Το δεύτερο μέρος αυτού του Πολυετούς προγράμματος, που το συμβόλαιο υπογράφηκε το Οκτώβριο του 2000, αναφέρεται στην ανακατασκευή άλλων 269 Ε/Π ΑΗ-64 Α, σε Ε/Π ΑΗ-64-D με διαμόρφωση Longbow. Τα πρώτα 120 Ε/Π ΑΗ-64 Α έχουν παραδοθεί για ανακατασκευή. Οι πρώτες παραδώσεις θα γίνουν το οικονομικό έτος 2008 και θα ολοκληρωθούν στο 2010. 

CH-47 CHINOOK 

Οι κυριότερες τροποποιήσεις-αναβαθμίσεις που προβλέπονται για τον στόλο των CH-47, περιλαμβάνουν, εργασίες ενίσχυσης της ατράκτου σε ορισμένα σημεία, αναβάθμιση των κινητήρων T 55-GA-714A για περισσότερη ισχύ, 

ch47fcockpit.jpg

 

 τοποθέτηση του Κοινού Συστήματος Σταθμών ασυρμάτων και ραδιοναυτιλιακών βοηθημάτων (Common Avionics Architecture SystemCAAS), τοποθέτηση του συστήματος Air Warrior που είναι ένα προειδοποιητικό σύστημα επερχομένων βλημάτων,

cfdch47fcockpit.jpg

 

τοποθέτηση αυτόματου ηλεκτρονικού συστήματος πτήσης, δεξαμενές καυσίμου μακράς εμβελείας, για να αποκτήσουν τα Ε/Π τη δυνατότητα αυτοδύναμης πτήσης σε μεγάλες αποστάσεις.Το πρόγραμμα αυτό θα φέρει όλους τους τύπους των CH-47, στη διαμόρφωση CH-47 F και ο σχεδιασμός είναι να παραμείνει αυτός ο στόλος ενεργός τουλάχιστον μέχρι το 2020-2025.

Ο συνολικός αριθμός των Ε/Π CH-47 F που έχει σχεδιασθεί να παραληφθεί – μέσα στα επόμενα 12 χρόνια – από τον αμερικάνικο στρατό, είναι 452 Ε/Π, από τα οποία 119 θα είναι καινούργια (κατασκευασμένα εξ αρχής), τα υπόλοιπα 333, θα είναι αναβαθμισμένα CH-47 διαφόρων μοντέλων (κυρίως C & D).

Η αναβάθμιση ενός Ε/Π μοντέλου D σε μοντέλο F, χρησιμοποιεί μόνο 97 τμήματα του παλιού Ε./Π, ενώ όλα τα υπόλοιπα ( στροφεία, πτέρυγες, σύστημα προσγείωσης και ηλεκτρονικά είναι καινούργια).Η αμερικανική αεροπορία στρατού, παρέλαβε το πρώτο Ε/Π CH-47 F τον Νοέμβριο του 2006 » 

Αυτά λοιπόν βλέπουμε να ισχύουν για τα ΑΗ – 64 και τα CH – 47. 

Για μας τώρα, αν και στο εγκεκριμένο ΕΜΠΑΕ δεν προβλέπονται και πολλά, ίσως να είναι χρήσιμο να πούμε ποιες κατά την γνώμη μας είναι οι προτεραιότητες, που πιστεύω ότι θα πρέπει να τις ‘’παλέψουμε’’, μη και βρεθούμε προ εκπλήξεων. 

Τα ΑΗ-64 Α πρέπει να γίνουν D.

Τα 9 πρώτα CH-47 να ομογενοποιηθούν στη διαμόρφωση των νέων Delta.

Να μην αγορασθεί 1 επιπλέον Delta, σε αντικατάσταση του ΕΣ 916.

Να εκσυγχρονισθεί αριθμός UH για να μπορεί να συνεχίσει η επιχειρησιακή τους ζωή μέχρι το 2018-2020 τουλάχιστον.

Να αποσυρθούν τα U-17. 

Βέβαια αυτές είναι σκέψεις ίσως αυθαίρετες, ή ακόμη, ακόμη, με πολλές  δυσκολίες για να υλοποιηθούν. Δυσκολίες είτε γιατί το κόστος δεν είναι ανεκτό από τις οικονομικές δυνατότητες, είτε διότι άλλες πιθανά να είναι οι επιχειρησιακές προτεραιότητες. 

Ένα πράγμα όμως δεν πρέπει να μας ξεφεύγει.  

Τι θα πούμε αύριο, όταν σταματήσει να υποστηρίζεται ένα σύστημα;

Ότι δε ξέραμε;

Ότι δεν το προβλέψαμε; 

Θέλει μεγάλη προσοχή και όχι να κρυβόμαστε πίσω από το ‘’ε, τι να κάνουμε; Έτσι τα προβλέπει το ΕΜΠΑΕ..’’ 

Είναι λάθος.

Πρέπει να λέμε τα πράγματα με τ’ όνομά τους, είτε είμαστε είτε δεν είμαστε αρεστοί. 

Τώρα θα μου πεις ρε Army Aviator, τέτοιες μέρες, τέτοια λόγια και πλησιάζουν και οι κρίσεις…….! 

Ε ποτέ δεν είναι αργά. Θα έρθουν και αυτές και θα περάσουν. Εμμονή στο σκοπό και λέγε-λέγε το κοπέλι κάνει τη κυρά και θέλει, λέει ο θυμόσοφος λαός…..    

Advertisements
Comments
7 Σχόλια to “AVIATION MODERNIZATION PLAN 2007”
 1. Ο/Η Δ. ΣΑΜΠΑΝΗΣ λέει:

  Στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Huey με τριμελές πλήρωμα κατέπεσε το πρωί της Τρίτης στο Βασιλούδι Θεσσαλονίκης. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από τη βάση στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας με προορισμό τη Ρεντίνα. Και οι τρεις αξιωματικοί είναι νεκροί.

  ΓΙΑΤΙ ?????

 2. Ο/Η Army Aviator λέει:

  @ phoebus

  ευχαριστούμε Φοίβε

 3. Ο/Η Phoebus λέει:

  Δείτε εδώ, οι Αμερικάνοι θα βάλουν πενηντάρι gattling στο ΑRH!!!

  http://www.defensenews.com/story.php?i=3396252&c=AME&s=LAN

 4. Ο/Η Army Aviator λέει:

  @ Στέφανος Ατσαλός

  Πολύ καλή σελίδα κια επιστημονικά τεκμηριωμένη. Ευχαριστούμε

 5. Ο/Η Army Aviator λέει:

  @ ΠΑΝΑΣ
  Σε ότι αφορά τα CH47F είναι θέμα προδιαγραφών. Μια απλή σκέψη που κάνω μόλις τώρα, αν γίνει αυτό θα έχουμε 1 τύπο Ε/Π σε 3 διαφορετικές παραλλαγές και αυτό είναι κάτι που δεν βασίέται εύκολα και οικονομικά, αλλά πάλι είναι θέμα προδιαγραφών και ομοιοτυπίας.

 6. Ο/Η stefanos atsalos λέει:

  Kalhspera se oloys.
  Trigyrnwntas sto Internet brhka mia polly wraia selida gia thn ISTORIA TOY ELIKOPTEROY kai mou prokalese to endiaferon.
  Bravo se ayton poy eixe thn orexh na kanei tetoia oloklhrwmenh meleth. Osoi apo esas ta katafernete sta Agglikoulia, ax ayta ta agglika, diabaste thn , krathste thn sta Favorites h balte kapion na thn metafrasei.

  http://www.glue.umd.edu/~leishman/Aero/history.html#The%20Dream%20of%20True%20Flight

 7. Ο/Η Πάνας λέει:

  Καλησπέρα.

  Δεν θα ήταν καλύτερα να αγοραστούν δύο ή τρία CH47F και να εκσυγχρονιστούν όλα τα υπόλοιπα σε αυτό το μοντέλο;

  Επίσης δεν βλέπω καμιά αναφορά στα UH1H.

  Πάλιωσε πλέον το αστείο με αυτά.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 • ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2009.

  Δεκέμβριος 2009

  Νοέμβριος 2009

  FOD 2009_11

  Οκτώβριος 2009

  HUMAN FACTOR

  Σεπτέμβριος 2009

  DAZZLERS 1

  Αύγουστος 2009

  dynamic rollover poster greeka

  ΙΟΥΛΙΟΣ 2009

  ΕΙΣΑΙ ΤΟΣΟ ΧΑΖΟΣ ΟΣΟ ΦΑΙΝΕΣΑΙ..!!!

  ΕΙΣΑΙ ΤΟΣΟ ΧΑΖΟΣ ΟΣΟ ΦΑΙΝΕΣΑΙ..!!!

  ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

  ΜΑΪΟΣ 2009

  ΚΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

  ΚΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

  Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ 12.

  Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ 12.

  ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

  T/R+TREE = TROUBLE !

  T/R+TREE = TROUBLE !

  ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2013.

  Ιανουάριος 2013

  Χωρίς τίτλο

  Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2013

  ΠΟΣΤΕΡ ΦΕΒ 2013

  Hires εδώ

  Μάρτιος 2013

  Χωρίς τίτλο2

  Hires εδώ

  Απρίλιος 2013

  Χωρίς τίτλο

  Hires εδώ

  Μάϊος 2013

  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΕΓΓΑΛΙΚΩΝ002

  Hires εδώ

  Ιούνιος 2013

  Χωρίς τίτλο

  Hires εδώ

  Ιούλιος 2013

  Χωρίς τίτλο2Hires εδώ

  Αύγουστος 2013

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Σεπτέμβριος 2013

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Οκτώβριος 2013

  cf87cf89cf81ceafcf82-cf84ceafcf84cebbcebf2Hires εδώ

  Νοέμβριος 2013

  Χωρίς τίτλο2Hires εδώ

  Δεκέμβριος 2013

  Χωρίς τίτλο1Hires εδώ

 • ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2010.

  Δεκέμβριος 2010


  Νοέμβριος 2010


  Οκτώβριος 2010

  Σεπτέμβριος 2010

  Αύγουστος 2010

  Ιούλιος 2010

  Ιούνιος 2010


  Μάϊος 2010

  Απρίλιος 2010

  Μάρτιος 2010

  Φεβρουάριος 2010

  Ιανουάριος 2010


  ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2014.

  Ιανουάριος 2014

  Poster_2014-01Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2014

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Μάρτιος 2014

  Χωρίς τίτλο1Hires εδώ

  Απρίλιος 2014

  Χωρίς τίτλο3Hires εδώ

  Μάϊος 2014

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Ιούνιος 2014

  Hires εδώ

  Ιούλιος 2014

  Χωρίς τίτλο2Hires εδώ

  Αύγουστος 2014

  Hires εδώ

  Σεπτέμβριος 2014

  Hires εδώ

  Οκτώβριος 2014

  ΠΟΣΤΕΡ ΟΚΤ

  Hires εδώ

  Νοέμβριος 2014

  Hires εδώ

  Δεκέμβριος 2014

  Poster_2014-12

 • ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2011.

  Δεκέμβριος 2011

  HiRes εδώ

  Νοέμβριος 2011

  HiRes εδώ

  Οκτώβριος 2011

  HiRes εδώ

  Σεπτέμβριος 2011

  HiRes εδώ

  Αύγουστος 2011

  HiRes εδώ

  Ιούλιος 2011

  HiRes εδώ

  Ιούνιος 2011

  HiRes εδώ

  Μάϊος 2011

  HiRes εδώ

  Απρίλιος 2011

  HiRes εδώ

  Μάρτιος 2011

  HiRes εδώ

  Φεβρουάριος 2011

  HiRes εδώ

  Ιανουάριος 2011

  HiRes εδώ

  ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2015.

  Ιανουάριος 2015

  2015-1 ΠΟΣΤΕΡ1Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2015

  2015-2 POSTERHires εδώ

  Μάρτιος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Απρίλιος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Μάϊος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Ιούνιος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Ιούλιος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Αύγουστος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Σεπτέμβριος 2015

  8415961Hires εδώ

  Νοέμβριος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Δεκέμβριος 2015

  keep-calm-and-have-a-safe-flight-45Hires εδώ

 • ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2012.

  Δεκέμβριος 2012

  Hires εδώ

  Νοέμβριος 2012

  Hires εδώ

  Οκτώβριος 2012

  Hires εδώ

  Σεπτέμβριος 2012

  Hires εδώ

  Αύγουστος 2012

  Hires εδώ

  Ιούλιος 2012

  Hires εδώ

  Ιούνιος 2012

  Hires εδώ

  Μάιος 2012

  Hires εδώ

  Απρίλιος 2012

  Hires εδώ

  Μάρτιος 2012

  Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2012

  Hires εδώ

  Ιανουάριος 2012

  HiRes εδώ

  ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2016.

  Ιανουάριος 2016

  Poster_2016-1Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2016

  2016-2 POSTERHires εδώ

Αρέσει σε %d bloggers: