ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ε.α (ΤΧ) ΦΕΓΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (σελίδα 2η)

Ιστορικά στοιχεία

Συγκροτήσεως και Οργανώσεως

των Μονάδων Συντηρήσεως του αεροπορικού υλικού Στρατού Ξηράς

[ Αεροσκάφη (Α/Φ) και Ελικόπτερα Ε/Π]

Είμαι ο Υποστράτηγος (ΤΧ) ε. α. Βασίλειος Φέγγος.

Υπηρέτησα επί δέκα συνεχή έτη ( από τον Ιούλιο 1966 μέχρι και τον Αύγουστο του 1976) σε Μονάδες συντηρήσεως Α/Φ και Ε/Π και στο επιτελείο της Διευθύνσεως Αεροπορίας Στρατού (ΔΑΣ).

Από το προσωπικό μου αρχείο σας παρέχω τα παρακάτω Ιστορικά στοιχεία που αφορούν την εξέλιξη της Αεροπορίας Στρατού καθώς και των Τεχνικών Μονάδων και Εργοστασίων που συντηρούν το Αεροπορικό Υλικό του Στρατού Ξηράς.

Η ανάγκη χρησιμοποιήσεως Α/Σ και Ε/Π από το Στρατό Ξηράς ξεκίνησε από τα Εναέρια Παρατηρητήρια (ΕΠΑΡ) που είχαν σκοπό την βελτίωση των βολών των πυροβόλων με οδηγίες διορθώσεως από Αξκούς πυροβολικού (Π.Β) οι οποίοι ίπτανται σε ασφαλή σημεία υπεράνω και πλησίον των στόχων.

Στον Α’ παγκόσμιο πόλεμο χρησιμοποιήθηκαν για να ανεβάζουν ψηλά τους Ε Π Α Ρ τα αερόστατα.

Στον Β’ παγκόσμιο πόλεμο χρησιμοποιήθηκαν ελαφρά Α/Φ AUSTER και HARVARD με χειριστές Αξκούς της Πολεμικής Αεροπορίας και ΕΠΑΡ Αξκούς (ΠΒ).

Την 17 Ιουλίου 1950 παρελήφθησαν από το Στρατό Ξηράς, εξ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ), οκτώ 8 Α/Φ L -18 Β (PIPER) και συγκροτήθηκε την 4 Αυγούστου 1950 η 190 Μοίρα ΕΠΑΡ εις την Πάχη Μεγάρων.

Τον Νοέμβριο του 1950 παρελήφθησαν απόΗΠΑ δέκα (10) Α/ΦL18Cτα οποία διετέθησαν στην 190 Μοίρα ΕΠΑΡ. Τα Α/Φ αυτά είχαν κινητήρα 90 HP, δεν είχαν ηλεκτροκινητήρα (Μίζα) και για να εκκινήσουν να λειτουργούν έπρεπε ένας μηχανοσυνθέτης να περιστρέψει μια φορά με ταχύτητα την έλικα του Α/Φ (ενέργεια Conduct).

Από 17 Απρίλιο 1950 μέχρι 1 Απριλίου 1956 την συντήρηση των Α/Φ της 190 Μοίρας ΕΠΑΡ [8 Α/Φ L-18 Β και 10 Α/Φ L18C] είχε αναλάβει και εκτελούσε η Πολεμική Αεροπορία.

Κατά την διάρκεια της ανωτέρω περιόδου έγιναν τα παρακάτω:

1.Εκπαίδευση στην Αγγλία Αξκών (ΠΒ) ως χειριστών Α/Φ.

2.Εκπαίδευση προσωπικού (ΠΒ) και Τεχνικού (ΤΧ) εις την συντήρηση Α/Φ, κατ’ αρχάς οπλιτών στο ΤΑΤΟΪδιατηναντικατάστασητμηματικώςτωνΣμηνιτώνκαιτοέτος1956εκπαιδεύτηκανυπόδυο Αμερικανών Τεχνικών οι ΥπολοχαγοίΧρυσούλης Νικόλαος, ΜαργιώληςΒασίλειος,Λιάπης Αριστείδης ,ΜπουγάςΓεώργιος και οΑνθστής (ΤΧ)ΜικρώνηςΔημήτριος καθώς επίσηςκαιοκτώεθελοντές υπαξιωματικοί Τεχνικού.

Οι εκπαιδευθέντες, πλην του Υπλγού Μαργιώλη Βασιλείου τοποθετήθηκαν στο Βόλο και συγκρότησαν εκεί το 200 Συνεργείο Επισκευών/ ΕΠΑΡ για την συντήρηση 3ου κλιμακίου των Α/Φ των Μοιρών ΕΠΑΡ ( 197 Μ.ΕΠΑΡ του Α’ ΣΣ, 198 Μ.ΕΠΑΡ του Β’ ΣΣ, 199 Μ.ΕΠΑΡ του Γ’ ΣΣ και 200 Μ.ΕΠΑΡ της 1ης Στρατιάς).

Ο Υπλγός Μαργιώλης Βασίλειος τοποθετήθηκε εις την 190 Μοίρα ΕΠΑΡ, Πτέρυγα της Σχολής (ΠΒ) και ασχολήθηκε με την οργάνωση της εκπαιδεύσεως προσωπικού εις την συντήρηση1ου, 2ου και 3ου Κλιμακίου και την συντήρηση 3ου και 4ου Κλιμακίου των Α/Φ της Πτέρυγας.

Τον Μάιο του 1956 παρελήφθησαν εξ ΗΠΑ πενήντα (50) Α/Φ της PIPER, διθέσια ευέλικτα και κατάλληλα για αποστολές αναγνωρίσεων τα οποία αντικατέστησαν τα L-18Β και τα L18C. Το 200 Σ.Ε./ΕΠΑΡ, συναρμολόγησε τα Α/Φ αυτά και κατόπιν διανεμήθηκαν στις Μοίρες ΕΠΑΡ και στην 190 Πτέρυγα ΕΠΑΡ προς χρήση.

Την συντήρηση 3ου και 4ου Κλιμακίου των Α/Φ αυτών ανέλαβε το Τεχνικό Σώμα Στρατού Ξηράς

Το 1961 έγινε αναδιάρθρωση των Μονάδων ΕΠΑΡ και συγκροτήθηκαν η Σχολή Αεροπορίας Στρατού (ΣΑΣ) εις την Πάχη Μεγάρων και οι Λόχοι Αεροπορίας Στρατού (ΛΑΣ) στις έδρες των Μεραρχιών και των Σωμάτων Στρατού (Σ.Σ.). Είχαν υπαγωγή στο 30VEΓ./ ΓΕΣ και αποστολή επί πλέον των ΕΠΑΡ την μεταφορά προσωπικού και υλικών.

Την 15η Αυγούστου 1963 συγκροτήθηκαν με προσωπικό Τεχνικού σώματος τα 24ο ΣΕΑΣ και 25ο ΣΕΑΣ (Συνεργεία Επισκευών Αεροπορίας Στρατού) με έδρα το Βόλο και την Πάχη Μεγάρωναντιστοίχως, για την συντήρηση 3ου και μερικώς 4ου κλιμακίου των Α/Φ και Ε/Π, υποστηριζόμενα από το MAP (MilitaryAssistanceProgram), τα οποία είχαν Διοικητική Υπαγωγή το μεν 25 ΣΕΑΣ μονίμως μέχρι της διαλύσεως του την υπότην ΣΑΣ, το δε 24ο ΣΕΑΣ υπό τον 24ο ΛΑΣ (Λόχο Αεροπορίας Στρατού), καίτοι τούτο δια Διαταγής του ΓΕΣ είχε υπαχθεί από τον Μάιο 1967 υπό την ΔΤΧ/ 1ης Στρατιάς, η 1η Στρατιά, διά διαταγής της, έθεσε τούτο υπό Διοίκηση στον 24 ΛΑΣ.

Το έτος 1961, μετά την αναδιάρθρωση των Μονάδων ΕΠΑΡ αποφασίστηκε να εκπαιδεύονται χειρισταί Α/Φ εις την ΣΑΣ, εκτός των Αξκών (ΠΒ) και Αξκοί άλλων Όπλων και εκ των Σωμάτων, όσοι ανήκαν στο ΤΧ και στο ΣΕΜ.

Οιχειρισταί Α/Φ και Ε/Π του ΤΧ, που είχαν εκπαιδευτεί και εις την συντήρηση του Αεροπορικού υλικού εκτός των άλλων αποστολών, εκτελούσαν τις δοκιμαστικές πτήσεις των Α/Φ και Ε/Π όταν τελείωνε η συντήρηση των στα Συνεργεία Επισκευών και στο Κρατικό Εργοστάσιο Αεροπλάνων (ΚΕΑ), τον πρώτο καιρό και αργότερα στους Λόχους Επισκευών του 307 ΤΣΥΑΥ και στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ).

Η Τεχνική Εκπαίδευση των Αξκών και Υπαξιωματικών (ΤΧ) γινόταν στο FORΤEUSTIS των ΗΠΑ, στη Σχολή Αεροπορίας Στρατού (ΣΑΣ) και στο 202 ΚΕΑ.

Μέχρι τον Νοέμβριο του 1965 η Αεροπορία Στρατού είχε:

Πενήντα (50) Α/Φ L-21 Β της PIPER, διθέσια μονοπλάνα υψηλοπτέρυγα με υφασμάτινη επικάλυψη ευέλικτα με κινητήρα LYCOMING ισχύος 135 HP στις 2600 RPM, με εξαεριστήρα (καρμπυρατέρ), σχέση συμπιέσεως 7,5:1

Οκτώ [8] Ε/Π ΟΗ-13 Η της BELL, διθέσια με κινητήρα LYCOMING, 220 HP στις 2600 RPM με καρμπιρατέρ και υπερπληρωτήρα που ρύθμιζε την πίεση του αέρα στα διάφορα ύψη.

Τα Α/Φ και τα Ε/Π αυτά τα συντηρούσαν σε επίπεδο 3ου και μερικώς 4ου κλιμακίου τα 24ο και 25ο ΣΕΑΣ.

Το 25ο ΣΕΑΣ είχε επί πλέον αποστολή να προωθεί στο 202 ΚΕΑ τα Α/Φ, Ε/Π και τα συγκροτήματα αυτών για συντήρηση και επισκευές και να εφοδιάζει με τα απαιτούμενα ανταλλακτικά, ειδικά εργαλεία και βιβλιογραφία για να εκτελεί το έργο του. Πολλάκις απαιτείτο και η παροχή τεχνικών συμβουλών και διευκρινίσεων διότι το 202 ΚΕΑ δεν είχε τμήμα μελετών για τα Α/Φ και Ε/Π της Αεροπορίας Στρατού.

Μετά το πέρας των εργασιών επιθεωρήσεων το 25ο ΣΕΑΣ εκτελούσε τις δοκιμαστικές πτήσεις των Α/Φ και Ε/Π και κατόπιν την παραλαβή και την μεταφορά αυτών στο Αεροδρόμιο της Σχολής Αεροπορίας Στρατού απ’ όπου τα παραλάμβαναν οι Μονάδες Αεροπορίας Στρατού.

Συνέχεια στη ΣΕΛΙΔΑ 3η Από το 1965 μέχρι και το 1971.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

 • ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2009.

  Δεκέμβριος 2009

  Νοέμβριος 2009

  FOD 2009_11

  Οκτώβριος 2009

  HUMAN FACTOR

  Σεπτέμβριος 2009

  DAZZLERS 1

  Αύγουστος 2009

  dynamic rollover poster greeka

  ΙΟΥΛΙΟΣ 2009

  ΕΙΣΑΙ ΤΟΣΟ ΧΑΖΟΣ ΟΣΟ ΦΑΙΝΕΣΑΙ..!!!

  ΕΙΣΑΙ ΤΟΣΟ ΧΑΖΟΣ ΟΣΟ ΦΑΙΝΕΣΑΙ..!!!

  ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

  ΜΑΪΟΣ 2009

  ΚΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

  ΚΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

  Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ 12.

  Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ 12.

  ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

  T/R+TREE = TROUBLE !

  T/R+TREE = TROUBLE !

  ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2013.

  Ιανουάριος 2013

  Χωρίς τίτλο

  Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2013

  ΠΟΣΤΕΡ ΦΕΒ 2013

  Hires εδώ

  Μάρτιος 2013

  Χωρίς τίτλο2

  Hires εδώ

  Απρίλιος 2013

  Χωρίς τίτλο

  Hires εδώ

  Μάϊος 2013

  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΕΓΓΑΛΙΚΩΝ002

  Hires εδώ

  Ιούνιος 2013

  Χωρίς τίτλο

  Hires εδώ

  Ιούλιος 2013

  Χωρίς τίτλο2Hires εδώ

  Αύγουστος 2013

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Σεπτέμβριος 2013

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Οκτώβριος 2013

  cf87cf89cf81ceafcf82-cf84ceafcf84cebbcebf2Hires εδώ

  Νοέμβριος 2013

  Χωρίς τίτλο2Hires εδώ

  Δεκέμβριος 2013

  Χωρίς τίτλο1Hires εδώ

 • ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2010.

  Δεκέμβριος 2010


  Νοέμβριος 2010


  Οκτώβριος 2010

  Σεπτέμβριος 2010

  Αύγουστος 2010

  Ιούλιος 2010

  Ιούνιος 2010


  Μάϊος 2010

  Απρίλιος 2010

  Μάρτιος 2010

  Φεβρουάριος 2010

  Ιανουάριος 2010


  ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2014.

  Ιανουάριος 2014

  Poster_2014-01Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2014

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Μάρτιος 2014

  Χωρίς τίτλο1Hires εδώ

  Απρίλιος 2014

  Χωρίς τίτλο3Hires εδώ

  Μάϊος 2014

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Ιούνιος 2014

  Hires εδώ

  Ιούλιος 2014

  Χωρίς τίτλο2Hires εδώ

  Αύγουστος 2014

  Hires εδώ

  Σεπτέμβριος 2014

  Hires εδώ

  Οκτώβριος 2014

  ΠΟΣΤΕΡ ΟΚΤ

  Hires εδώ

  Νοέμβριος 2014

  Hires εδώ

  Δεκέμβριος 2014

  Poster_2014-12

 • ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2011.

  Δεκέμβριος 2011

  HiRes εδώ

  Νοέμβριος 2011

  HiRes εδώ

  Οκτώβριος 2011

  HiRes εδώ

  Σεπτέμβριος 2011

  HiRes εδώ

  Αύγουστος 2011

  HiRes εδώ

  Ιούλιος 2011

  HiRes εδώ

  Ιούνιος 2011

  HiRes εδώ

  Μάϊος 2011

  HiRes εδώ

  Απρίλιος 2011

  HiRes εδώ

  Μάρτιος 2011

  HiRes εδώ

  Φεβρουάριος 2011

  HiRes εδώ

  Ιανουάριος 2011

  HiRes εδώ

  ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2015.

  Ιανουάριος 2015

  2015-1 ΠΟΣΤΕΡ1Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2015

  2015-2 POSTERHires εδώ

  Μάρτιος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Απρίλιος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Μάϊος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Ιούνιος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Ιούλιος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Αύγουστος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Σεπτέμβριος 2015

  8415961Hires εδώ

  Νοέμβριος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Δεκέμβριος 2015

  keep-calm-and-have-a-safe-flight-45Hires εδώ

 • ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2012.

  Δεκέμβριος 2012

  Hires εδώ

  Νοέμβριος 2012

  Hires εδώ

  Οκτώβριος 2012

  Hires εδώ

  Σεπτέμβριος 2012

  Hires εδώ

  Αύγουστος 2012

  Hires εδώ

  Ιούλιος 2012

  Hires εδώ

  Ιούνιος 2012

  Hires εδώ

  Μάιος 2012

  Hires εδώ

  Απρίλιος 2012

  Hires εδώ

  Μάρτιος 2012

  Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2012

  Hires εδώ

  Ιανουάριος 2012

  HiRes εδώ

  ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2016.

  Ιανουάριος 2016

  Poster_2016-1Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2016

  2016-2 POSTERHires εδώ

Αρέσει σε %d bloggers: