ΤΑ ΑΠΑΤΣΙ ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OIF ΚΑΙ OEF.

Στο παρελθόν, υπήρχε ένα ερώτημα τακτικής μορφής, εάν δηλαδή τα ΕΕ/Π ήταν Μονάδα Ελιγμού ή όχι. Το ερώτημα αυτό έχει βέβαια απαντηθεί μετά από τόσες επιχειρήσεις που έχουν λάβει μέρος και μια από τις πιο σωστές απαντήσεις είναι αυτή που βγαίνει από τα πολεμικά συμπεράσματα των επιχειρήσεων του 1ου Τάγματος του 3ου Συντάγματος ΑΣ στο Ιράκ:

“είναι ζωτικής σημασίας για τον επίγειο Διοικητή σε πολλαπλούς ρόλους πέραν των επιχειρήσεων σε βάθος”.

Όσο ο αγώνας των επίγειων δυνάμεων, άρχισε να εντείνεται στις επιχειρήσεις OIF και OEF, οι Διοικητές άρχισαν να ζητούν από τα Απάτσι, παροχή εγγύς υποστήριξης. Ενώ δηλαδή μάχονταν ως ένα μέλος μιας συνδυασμένης δύναμης, τα επιθετικά ελικόπτερα είναι σε θέση να παρέχουν άμεση και στενή εγγύς υποστήριξη, αυξάνοντας την επιβιωσιμότητα τους και ελαττώνοντας τις απώλειες των στρατιωτών και των οχημάτων, από τα φίλια πυρά. Τα ελικόπτερα Απάτσι εκτελώντας αποστολές εγγύς υποστήριξης στο Ιράκ παρείχαν “συντριπτική δύναμη πυρός, υποστηρίζοντας τον επίγειο Διοικητή επικυρώνοντας τον ρόλο τους στο μέλλον”.

Οι αναφορές, με τα πολεμικά συμπεράσματα από διάφορες Μονάδες μας δίνουν πληροφορίες όπως…..

“ Το Απάτσι εκτέλεσε τον ρόλο της εγγύς υποστήριξης με ευελιξία και αξιοπιστία”.

Μία από τις τεχνικές, τακτικές και διαδικασίες που εφαρμόσθηκαν και αποδείχτηκαν επιτυχείς στο Ιράκ ήταν η υποστήριξη του αγώνα του επίγειου Διοικητή, με πολλαπλές Ομάδες των δύο ΕΕ/Π. Η έννοια της αποστολής του Απάτσι για παροχή εγγύς υποστήριξης είναι, η παροχή συνεχούς καλύψεως της υποστηριζόμενης Μονάδος. Με ένα ΤΕΕΠ που αποτελείται από 24 Longbow, έχουμε την δυνατότητα να παρέχουμε σε μια Ταξιαρχία Πεζικού, κάλυψη επί 24ώρου βάσεως.

Μία άλλη αναφορά υποστηρίζει:

“το να έχεις πολλαπλές Ομάδες των δύο ΕΕ/Π που εναλλάσσονται κυκλικά στα καθήκοντά τους, αυτό αυξάνει την αεροπορική παρουσία και την συμμετοχή τους στις συνδυασμένες επιχειρήσεις ”.

Χωρίς τίτλο2

Σύμφωνα με το Τακτικό Δόγμα της Αμερικανικής Αεροπορίας Στρατού, όσο σημαντικό είναι να αναθέσεις στα επιθετικά ελικόπτερα τον έλεγχο μιας περιοχής, το ίδιο σημαντικό είναι να μπορείς να παρέχεις σε αυτά την υποστήριξη στο έδαφος.

Η έρευνα και η ανάλυση του Αμερικανικού 11ου Συντάγματος ΑΣ προτείνει…..

“Το βασικό στοιχείο για την επιτυχία των Απάτσι στον ρόλο της εγγύς υποστήριξης, είναι να τους δίνεται η δυνατότητα να ανεφοδιάζονται με καύσιμο, σε οργανωμένα Προκεχωρημένα Σημεία Εφοδιασμού σε Καύσιμα- Πυρομαχικά (ΠΣΕΚ-Π), [Forward Area Refueling Points (FARP)]”.

Τα ΠΣΕΚ-Π (FARP), είναι ένας καθοριστικός χώρος για τα ΕΕ/Π, όταν αυτά παρέχουν εγγύς υποστήριξη στους επίγειους Διοικητές. Ο σκοπός τους είναι να παρέχουν στα ΕΕ/Π συνεχώς καύσιμα και πυρομαχικά. Ένα ΠΣΕΚ-Π (FARP) έχει την δυνατότητα να ανεφοδιάζει και επανεξοπλίζει πολλαπλά ελικόπτερα ταυτόχρονα.

Εντούτοις, ο εχθρός συνειδητοποιεί ότι ένα ΠΣΕΚ-Π (FARP), είναι ένας στόχος όχι και τόσο εύκολα να κρυφτεί. Για αυτό, θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα για να τον εξουδετερώσει. Τα ΠΣΕΚ-Π (FARP) πρέπει να βρίσκονται μακριά από την περιοχή της εμπλοκής και πρέπει να προστατεύονται από ένα στέρεο σχέδιο προστασίας. Όταν η θέση λειτουργίας ενός ΠΣΕΚ-Π (FARP) είναι πολύ μακριά από τον χώρο των επιχειρήσεων, μειώνεται ο χρόνος παραμονής των ελικοπτέρων στο στόχο.

Όταν η θέση λειτουργίας ενός ΠΣΕΚ-Π (FARP) είναι πολύ κοντά στον χώρο των επιχειρήσεων, δίνει την δυνατότητα στον εχθρό να το προσβάλλει, διότι θεωρείται “μαλακός” στόχος. Τα ΠΣΕΚ-Π (FARP), είναι επίσης ιδιαίτερα ευαίσθητα στις έμμεσες βολές πυροβολικού, λόγω της ποσότητας των καυσίμων αλλά και των πυρομαχικών που διαθέτουν. Επομένως, ο εχθρός μπορεί να παρακωλύσει ή και να σταματήσει τις διαδικασίες ανεφοδιασμού σε καύσιμα και πυρομαχικά με πολλούς τρόπους. Οι Διοικητές πρέπει να εξασφαλίσουν ότι έχουν ληφθεί υπ’ όψη όλα τα μέτρα προστασίας, στη φάση του σχεδιασμού για την δημιουργία ενός ΠΣΕΚ-Π (FARP).

Αλλά όσο η παρεχόμενη προστασία για την ασφάλεια ενός ΠΣΕΚ-Π (FARP) είναι σπουδαία, το ίδιο σπουδαία είναι και για τα πληρώματα των ελικοπτέρων. Η εμπειρία έχει δείξει ότι η εξασφάλιση της ευελιξίας των ΕΕ/Π τους δίνει τη δυνατότητα να ενισχύουν την παρεχόμενη προστασία στις επίγειες Μονάδες, αλλά αυξάνει και την ικανότητα επιβίωσης τους. Μια αναφορά πολεμικών συμπερασμάτων του 1ου Τάγματος του 3ου Συντάγματος ΑΣ στο Ιράκ αναφέρει ότι….

“Οι αποστολές εγγύς υποστήριξης επιτρέπουν στα επιθετικά ελικόπτερα να είναι πιο ευέλικτα απ’ ότι είναι στις επιχειρήσεις σε βάθος”.

Όταν τα ΕΕ/Π κινούνται επί ενός ίχνους πτήσης, για μια επιχείρηση σε βάθος, έχουν μικρή ευελιξία. Οι επιχειρήσεις σε βάθος, πρέπει να συγχρονιστούν με όλα τα συστήματα της μάχης και αυτό δημιουργεί ανελαστικές διαδρομές πτήσης. Προκειμένου οι χειριστές να μείνουν συγχρονισμένοι, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν πλήρως το έδαφος για να ελιχθούν.

Εντούτοις, όταν επιχειρούν σε ζεύγη – σε ρόλους παροχής εγγύς υποστήριξης – και χωρίς να έχουν τον περιορισμό μιας συγκεκριμένης διαδρομής, αυξάνεται η ικανότητα επιβίωσής τους, διότι ελαττώνουν τον χρόνο έκθεσής τους στον εχθρό, εκτελώντας ελιγμούς επιβίωσης. Ένα παράδειγμα της ικανότητας επιβίωσης που ενισχύει τους ελιγμούς είναι η κίνηση της Ομάδος των ΕΕ/Π με τη μέθοδο ‘’κατά διαδοχικά άλματα’’ (bounding overwatch). Η μέθοδος αυτή συνιστάται στους χειριστές των επιθετικών ελικοπτέρων όταν επαφή με τον εχθρό είναι επικείμενη. Εκτελώντας αυτόν τον ελιγμό επιτρέπει στο ένα ελικόπτερο να πάρει θέση ενώ το άλλο βρίσκεται σε κίνηση. Μόλις το ένα ελικόπτερο αρχίζει να κινείται (bounds), το στάσιμο ελικόπτερο έχει τον ρόλο της προστασίας (overwatch) και της καταστολής με πυρά.

Χωρίς τίτλο3

Στο παραπάνω σχεδιάγραμμα, βλέπουμε ένα ΤΕΕΠ, σε αποστολή κάλυψης των πλευρών μιας επίγειας δύναμης,  να κινείται με τη μέθοδο ‘’κατά διαδοχικά άλματα’’. (από το FM 1-114 Air Cavalry Squadron)

 

Επομένως, εκτελώντας κατάλληλα τον ελιγμό ‘’κατά διαδοχικά άλματα’’, αυξάνεται ιδιαίτερα η ικανότητα επιβίωσης των επιθετικών ελικοπτέρων. Τέλος, τα πολεμικά συμπεράσματα του 3ο Τάγματος του 101ου Συντάγματος ΑΣ αποδεικνύουν ότι…

Τα πληρώματα των ΕΕ/Π που εκτελούν εγγύς υποστήριξη, πρέπει να συντονιστούν άμεσα με τις επίγειες Μονάδες που υποστηρίζουν, για να αποφύγουν τα αδελφοκτόνα πυρά”.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

 • ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2009.

  Δεκέμβριος 2009

  Νοέμβριος 2009

  FOD 2009_11

  Οκτώβριος 2009

  HUMAN FACTOR

  Σεπτέμβριος 2009

  DAZZLERS 1

  Αύγουστος 2009

  dynamic rollover poster greeka

  ΙΟΥΛΙΟΣ 2009

  ΕΙΣΑΙ ΤΟΣΟ ΧΑΖΟΣ ΟΣΟ ΦΑΙΝΕΣΑΙ..!!!

  ΕΙΣΑΙ ΤΟΣΟ ΧΑΖΟΣ ΟΣΟ ΦΑΙΝΕΣΑΙ..!!!

  ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

  ΜΑΪΟΣ 2009

  ΚΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

  ΚΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

  Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ 12.

  Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ 12.

  ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

  T/R+TREE = TROUBLE !

  T/R+TREE = TROUBLE !

  ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2013.

  Ιανουάριος 2013

  Χωρίς τίτλο

  Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2013

  ΠΟΣΤΕΡ ΦΕΒ 2013

  Hires εδώ

  Μάρτιος 2013

  Χωρίς τίτλο2

  Hires εδώ

  Απρίλιος 2013

  Χωρίς τίτλο

  Hires εδώ

  Μάϊος 2013

  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΕΓΓΑΛΙΚΩΝ002

  Hires εδώ

  Ιούνιος 2013

  Χωρίς τίτλο

  Hires εδώ

  Ιούλιος 2013

  Χωρίς τίτλο2Hires εδώ

  Αύγουστος 2013

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Σεπτέμβριος 2013

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Οκτώβριος 2013

  cf87cf89cf81ceafcf82-cf84ceafcf84cebbcebf2Hires εδώ

  Νοέμβριος 2013

  Χωρίς τίτλο2Hires εδώ

  Δεκέμβριος 2013

  Χωρίς τίτλο1Hires εδώ

 • ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2010.

  Δεκέμβριος 2010


  Νοέμβριος 2010


  Οκτώβριος 2010

  Σεπτέμβριος 2010

  Αύγουστος 2010

  Ιούλιος 2010

  Ιούνιος 2010


  Μάϊος 2010

  Απρίλιος 2010

  Μάρτιος 2010

  Φεβρουάριος 2010

  Ιανουάριος 2010


  ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2014.

  Ιανουάριος 2014

  Poster_2014-01Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2014

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Μάρτιος 2014

  Χωρίς τίτλο1Hires εδώ

  Απρίλιος 2014

  Χωρίς τίτλο3Hires εδώ

  Μάϊος 2014

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Ιούνιος 2014

  Hires εδώ

  Ιούλιος 2014

  Χωρίς τίτλο2Hires εδώ

  Αύγουστος 2014

  Hires εδώ

  Σεπτέμβριος 2014

  Hires εδώ

  Οκτώβριος 2014

  ΠΟΣΤΕΡ ΟΚΤ

  Hires εδώ

  Νοέμβριος 2014

  Hires εδώ

  Δεκέμβριος 2014

  Poster_2014-12

 • ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2011.

  Δεκέμβριος 2011

  HiRes εδώ

  Νοέμβριος 2011

  HiRes εδώ

  Οκτώβριος 2011

  HiRes εδώ

  Σεπτέμβριος 2011

  HiRes εδώ

  Αύγουστος 2011

  HiRes εδώ

  Ιούλιος 2011

  HiRes εδώ

  Ιούνιος 2011

  HiRes εδώ

  Μάϊος 2011

  HiRes εδώ

  Απρίλιος 2011

  HiRes εδώ

  Μάρτιος 2011

  HiRes εδώ

  Φεβρουάριος 2011

  HiRes εδώ

  Ιανουάριος 2011

  HiRes εδώ

  ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2015.

  Ιανουάριος 2015

  2015-1 ΠΟΣΤΕΡ1Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2015

  2015-2 POSTERHires εδώ

  Μάρτιος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Απρίλιος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Μάϊος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Ιούνιος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Ιούλιος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Αύγουστος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Σεπτέμβριος 2015

  8415961Hires εδώ

  Νοέμβριος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Δεκέμβριος 2015

  keep-calm-and-have-a-safe-flight-45Hires εδώ

 • ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2012.

  Δεκέμβριος 2012

  Hires εδώ

  Νοέμβριος 2012

  Hires εδώ

  Οκτώβριος 2012

  Hires εδώ

  Σεπτέμβριος 2012

  Hires εδώ

  Αύγουστος 2012

  Hires εδώ

  Ιούλιος 2012

  Hires εδώ

  Ιούνιος 2012

  Hires εδώ

  Μάιος 2012

  Hires εδώ

  Απρίλιος 2012

  Hires εδώ

  Μάρτιος 2012

  Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2012

  Hires εδώ

  Ιανουάριος 2012

  HiRes εδώ

  ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2016.

  Ιανουάριος 2016

  Poster_2016-1Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2016

  2016-2 POSTERHires εδώ

Αρέσει σε %d bloggers: