ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Joint Endeavor ΚΑΙ Joint Guard. ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΕΡ. ΣΤΡΑΤΟΥ.(1996-1997).

συνέχεια από: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Joint Endeavor ΚΑΙ Joint Guard. ΤΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΩΝ Ε/Π.(1996-1997).

ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΕΡ. ΣΤΡΑΤΟΥ.

Όταν οι ΜΑΣ της 4ης ΤΑΞΑΣ, ανέλυαν την αποστολή τους πίσω στο Hanau της Γερμανίας κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι οι απειλές θα προερχόταν από ένα πολύ έντονα εχθρικό περιβάλλον. Δυστυχώς έπεσαν τελείως έξω από τις εκτιμήσεις τους.

Στην πραγματικότητα οι μεγαλύτερες απειλές προέρχονταν από:

 • τους ντόπιους κλέφτες,
 • από τον καιρό,
 • από τα εναέρια ηλεκτρικά και τηλεφωνικά καλώδια,
 • από τον έντονο ρυθμό χρησιμοποιήσεως των αεροπορικών μέσων και
 • από τον  εφησυχασμό του προσωπικού.

Το θέμα των κλοπών, συνίστατο σε κλοπές όχι υλικών αλλά τροφίμων και καυσίμων. Οι Διοικήσεις των ΜΑΣ, είχαν εκτιμήσει ότι την περιμετρική ασφάλεια των χώρων συγκεντρώσεως θα μπορούσε – ως όφειλε – η Στρατονομία να τον εξασφαλίσει, αλλά λόγω των πολλαπλών αποστολών της δεν ήταν σε θέση να το κάνει. Έτσι αναγκαζόταν όλο σχεδόν το επίγειο προσωπικό να εκτελεί χρέη σκοπού και πολύ λίγοι Μηχανοσυνθέτες να ασχολούνται με τη συντήρηση των αεροπορικών μέσων.

961025-A-4291M-022

Μια ιδέα των συνθηκών διαβίωσης και συντήρησης των αεροπορικών μέσων, των πρώτων μηνών για τον χώρο εγκαταστάσεως ενός από τα δύο ΤΕΕΠ μπορούμε να πάρουμε από την παραπάνω φωτογραφία. Είναι αυτό όπου αργότερα ολοκληρώθηκε ως Βάση Comanche, χώρος εγκατάστασης ενός ΤΕΕΠ, κοντά στην πόλη Tuzla. Μπορείτε να δείτε τις πρόχειρες θέσεις παρκαρίσματος των Απάτσι, οριοθετημένες με βαρέλια και τα κοντέινερ με το σήμα IFOR.  πηγή

Μία άλλη απειλή για τις ΜΑΣ ήταν ο καιρός.

photo by Spc. Richard L. Branham, U.S. Army. Cleared for Release.

photo by Spc. Richard L. Branham, U.S. Army. Cleared for Release.

πηγή

Η ανάπτυξη των δυνάμεων έγινε στην καρδιά του χειμώνα. Οι Μηχανοσυνθέτες των Ε/Π ήταν υποχρεωμένοι να αφαιρούν το χιόνι και τον πάγο από τα Ε/Π. Η μόνη συσκευές που υπήρχαν στις συλλογές των ΜΑΣ για την αφαίρεση του χιονιού, ήταν οι  εξωτερικές πηγές (auxiliary ground power unit -AGPU).

Η πίστα των Ε/Π στη Comanche Base, Bosnia

Η πίστα των Ε/Π στη Comanche Base, Bosnia

πηγή

Ο αποχιονισμός των Ε/Π συνήθως ξεκινούσε στις 04:00 το πρωί, για να είναι αυτά έτοιμα για πτήση στις 08:00. Χρειαζόταν περίπου μία ώρα ανά Ε/Π για να ολοκληρωθεί. Ήταν ένα εξοντωτικό πρόγραμμα και για το προσωπικό και για τα μέσα.

Αλλά ο καιρός επιδρούσε και όταν τα Ε/Π απογειωνόταν. Πολλά από αυτά έπρεπε να κάνουν και αεροναυτιλιακά ταξίδια για λόγους ΔΜ προς την Ανατολική Κροατία και προς την Ουγγαρία, (όπου έδρευε το Τάγμα Υποστήριξης της ΤΑΞΑΣ), περιοχές με τις δικιές τους ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες. Η ανάγκη για καλό μετεωρολογικό από τη αεροπορική βάση στη  Tuzla, ήταν μεγάλη, διότι οι χαμηλές βάσεις νεφών που υπήρχαν πάνω από τη Β-Ε και ιδιαίτερα πάνω από τον ποταμό Sava, ήταν ένας παράγοντας που πολλές φορές ματαίωνε την ολοκλήρωση αποστολών.

24/10/1996. Ένα ΕΕ/Π AH-64 Apache helicopter, του 2nd Squadron, 6th Calvary, στη Βάση Comanche Base, κοντά στη πόλη Tuzla, της Β-Ε.

24/10/1996. Ένα ΕΕ/Π AH-64 Apache helicopter, του 2nd Squadron, 6th Calvary, στη Βάση Comanche Base, κοντά στη πόλη Tuzla, της Β-Ε.

πηγή

Τέλος όταν πέρασε ο χειμώνας και οι θερμοκρασίες ανέβηκαν, άρχισαν τα προβλήματα με τις αποδόσεις των κινητήρων ειδικά των εξοπλισμένων Ε/Π AH-58D, που λόγω του οπλισμού τους αλλά και του μικρού κινητήρα που έφεραν, σε συνδυασμό με τις θερμοκρασίες αλλά κυρίως με το μεγάλο υψόμετρο των περιοχών της Β-Ε, αποτέλεσαν έναν βασανιστικό παράγοντα για τα πληρώματα.

Μία άλλη απειλή για τις ΜΑΣ ήταν τα καλώδια.

Όταν αναπτύχθηκαν οι ΜΑΣ στην Β-Ε, οι περισσότερες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ήταν κατεστραμμένες. Με την εξέλιξη της ανασυγκρότησης της χώρας, αναπτύχθηκαν πολύ περισσότερες γραμμές και πυλώνες που δεν είχαν προλάβει να απεικονισθούν στους υπάρχοντες χάρτες. Αυτό αποτέλεσε και την αιτία πρόσκρουσης σε καλώδια δύο Ε/Π, ευτυχώς χωρίς ανθρώπινα θύματα. Η λίαν χαμηλή πτήση απαγορεύτηκε και καθιερώθηκε ως ελάχιστο ύψος πτήσης τα 300 πόδια.

Μία άλλη απειλή για τις ΜΑΣ ήταν ο έντονος ρυθμός χρησιμοποιήσεως των αεροπορικών μέσων.

Η 4η ΤΑΞΑΣ, και οι ΜΑΣ, δεν μπορούσαν να φαντασθούν τον μεγάλο αριθμό αποστολών που βρέθηκαν να εκτελούν. Αρκεί να φαντασθεί κανείς ότι τα δύο ΤΕΕΠ, είχαν σχεδόν καθημερινά σπαρμένα όλα τους τα διαθέσιμα ΕΕ/Π σε όλη τη Β-Ε. Το γεγονός αυτό αν συνδυασθεί και με το ότι για λόγους ασφαλείας τα ΕΕ/Π επιχειρούσαν ανά δύο, αλλά και με μικρό χρόνο προειδοποίησης, μπορεί να φαντασθεί τον φόρτο και στο ιπτάμενο αλλά και στο επίγειο προσωπικό.

Μία άλλη πτυχή του έντονου ρυθμού χρησιμοποίησης ήταν το επίπεδο Διεύθυνσης και Διοίκησης όλων αυτών των αποστολών. Τα ΤΕΕ/Π θα μπορούσαν να αναθέσουν στους Λόχους ΕΕ/Π τη Διεύθυνση και Διοίκηση των σε πτήση ευρισκομένων ΕΕ/Π, αλλά εδώ υπήρχε ένα άλλο μεγάλο θέμα. Οι χειριστές δεν είχαν λάβει καμία είδους εκπαίδευση – εκείνη την εποχή – για να μπορέσουν να Διοικήσουν δυάδα ή μεγαλύτερο αριθμός Ε/Π. Αυτό υποχρέωνε τα Τάγματα να μην επιμερίζουν την ευθύνη ενάσκησης Διοικήσεως στους Λόχους και το Επιτελείο τους να επιφορτίζεται και με αυτές τις διαδικασίες.

Μία άλλη απειλή για τις ΜΑΣ ήταν ο εφησυχασμός του προσωπικού.

Εφησυχασμός που μεγάλωνε, όσο οι πτήσεις γινότανε ρουτίνα.

Είναι βέβαια αλήθεια ότι το πρώτο τρίμηνο από την ανάπτυξη των ΜΑΣ στην Β-Ε, λόγω και του αγνώστου του εδάφους αλλά και της ενδεχόμενης πραγματικής εχθρικής απειλής, όλοι ασχολιότανε με τις αποστολές εντατικά, αλλά καθώς ο καιρός περνούσε και στην ουσία δεν υπήρχε πραγματική απειλή εκτός από τις αποστολές ρουτίνας, όπως ήταν οι πτήσεις ΔΜ και η εναέρια επιτήρηση, οι χειριστές αρχίσανε και ‘’χαλαρώνανε’’ κάνοντας συνεχώς τα ίδια και τα ίδια.

Το γεγονός αυτό ανησύχησε τη Διοίκηση της 4ης ΤΑΞΑΣ, που θέσπισε ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα και εξετάσεις, καθιέρωσε αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας πτήσεων, και τέλος καθιέρωσε την περιοδική εκπαίδευση των πληρωμάτων στον CMS (Combat Mission Simulator), που βρίσκονταν σε αμερικανικές βάσεις στην Γερμανία.

Τέλος ένα άλλο μέτρο που αύξησε την ασφάλεια των πτήσεων ήταν και οι εσωτερικές μεταθέσεις χειριστών μεταξύ των Μονάδων που είχαν αναπτυχθεί στην Β-Ε. Με αυτές εξισώθηκαν οι έμπειροι χειριστές ανά τύπο ΜΑΣ, με αποτέλεσμα να γίνει πιο εύκολη η σύνθεση των πληρωμάτων που τώρα είχαν μεγαλύτερο συνολικό ωρών πτήσης ανά πλήρωμα, άρα και πιο έμπειρο.

Αυτές λοιπόν εν συντομία ήταν οι κυριότερες απειλές για τις ΜΑΣ.

συνέχεια στο: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

 • ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2009.

  Δεκέμβριος 2009

  Νοέμβριος 2009

  FOD 2009_11

  Οκτώβριος 2009

  HUMAN FACTOR

  Σεπτέμβριος 2009

  DAZZLERS 1

  Αύγουστος 2009

  dynamic rollover poster greeka

  ΙΟΥΛΙΟΣ 2009

  ΕΙΣΑΙ ΤΟΣΟ ΧΑΖΟΣ ΟΣΟ ΦΑΙΝΕΣΑΙ..!!!

  ΕΙΣΑΙ ΤΟΣΟ ΧΑΖΟΣ ΟΣΟ ΦΑΙΝΕΣΑΙ..!!!

  ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

  ΜΑΪΟΣ 2009

  ΚΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

  ΚΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

  Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ 12.

  Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ 12.

  ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

  T/R+TREE = TROUBLE !

  T/R+TREE = TROUBLE !

  ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2013.

  Ιανουάριος 2013

  Χωρίς τίτλο

  Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2013

  ΠΟΣΤΕΡ ΦΕΒ 2013

  Hires εδώ

  Μάρτιος 2013

  Χωρίς τίτλο2

  Hires εδώ

  Απρίλιος 2013

  Χωρίς τίτλο

  Hires εδώ

  Μάϊος 2013

  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΕΓΓΑΛΙΚΩΝ002

  Hires εδώ

  Ιούνιος 2013

  Χωρίς τίτλο

  Hires εδώ

  Ιούλιος 2013

  Χωρίς τίτλο2Hires εδώ

  Αύγουστος 2013

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Σεπτέμβριος 2013

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Οκτώβριος 2013

  cf87cf89cf81ceafcf82-cf84ceafcf84cebbcebf2Hires εδώ

  Νοέμβριος 2013

  Χωρίς τίτλο2Hires εδώ

  Δεκέμβριος 2013

  Χωρίς τίτλο1Hires εδώ

 • ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2010.

  Δεκέμβριος 2010


  Νοέμβριος 2010


  Οκτώβριος 2010

  Σεπτέμβριος 2010

  Αύγουστος 2010

  Ιούλιος 2010

  Ιούνιος 2010


  Μάϊος 2010

  Απρίλιος 2010

  Μάρτιος 2010

  Φεβρουάριος 2010

  Ιανουάριος 2010


  ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2014.

  Ιανουάριος 2014

  Poster_2014-01Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2014

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Μάρτιος 2014

  Χωρίς τίτλο1Hires εδώ

  Απρίλιος 2014

  Χωρίς τίτλο3Hires εδώ

  Μάϊος 2014

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Ιούνιος 2014

  Hires εδώ

  Ιούλιος 2014

  Χωρίς τίτλο2Hires εδώ

  Αύγουστος 2014

  Hires εδώ

  Σεπτέμβριος 2014

  Hires εδώ

  Οκτώβριος 2014

  ΠΟΣΤΕΡ ΟΚΤ

  Hires εδώ

  Νοέμβριος 2014

  Hires εδώ

  Δεκέμβριος 2014

  Poster_2014-12

 • ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2011.

  Δεκέμβριος 2011

  HiRes εδώ

  Νοέμβριος 2011

  HiRes εδώ

  Οκτώβριος 2011

  HiRes εδώ

  Σεπτέμβριος 2011

  HiRes εδώ

  Αύγουστος 2011

  HiRes εδώ

  Ιούλιος 2011

  HiRes εδώ

  Ιούνιος 2011

  HiRes εδώ

  Μάϊος 2011

  HiRes εδώ

  Απρίλιος 2011

  HiRes εδώ

  Μάρτιος 2011

  HiRes εδώ

  Φεβρουάριος 2011

  HiRes εδώ

  Ιανουάριος 2011

  HiRes εδώ

  ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2015.

  Ιανουάριος 2015

  2015-1 ΠΟΣΤΕΡ1Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2015

  2015-2 POSTERHires εδώ

  Μάρτιος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Απρίλιος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Μάϊος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Ιούνιος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Ιούλιος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Αύγουστος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Σεπτέμβριος 2015

  8415961Hires εδώ

  Νοέμβριος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Δεκέμβριος 2015

  keep-calm-and-have-a-safe-flight-45Hires εδώ

 • ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2012.

  Δεκέμβριος 2012

  Hires εδώ

  Νοέμβριος 2012

  Hires εδώ

  Οκτώβριος 2012

  Hires εδώ

  Σεπτέμβριος 2012

  Hires εδώ

  Αύγουστος 2012

  Hires εδώ

  Ιούλιος 2012

  Hires εδώ

  Ιούνιος 2012

  Hires εδώ

  Μάιος 2012

  Hires εδώ

  Απρίλιος 2012

  Hires εδώ

  Μάρτιος 2012

  Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2012

  Hires εδώ

  Ιανουάριος 2012

  HiRes εδώ

  ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2016.

  Ιανουάριος 2016

  Poster_2016-1Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2016

  2016-2 POSTERHires εδώ

Αρέσει σε %d bloggers: